?اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ، برای مقابله با انتشار اخبار و اطلاعات جعلی درباره ویروس کرونا، امکان فوروارد پیام‌ها را محدود می‌کند. ?از امروز (سه‌شنبه) پیام‌هایی که به تشخیص واتس‌اپ به‌گونه پیاپی فورارد شده باشد، شناسایی شده و امکان فوروارد همزمان آن‌ها به بیش از یک کاربر، لغو می‌شود.

?اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ، برای مقابله با انتشار اخبار و اطلاعات جعلی درباره ویروس کرونا، امکان فوروارد پیام‌ها را محدود می‌کند.
?از امروز (سه‌شنبه) پیام‌هایی که به تشخیص واتس‌اپ به‌گونه پیاپی فورارد شده باشد، شناسایی شده و امکان فوروارد همزمان آن‌ها به بیش از یک کاربر، لغو می‌شود.