انتقال آب مستلزم وجود منافع اجتماعی ، زیست محیطی ، سیاسی یا اقتصادی است كه برای اطمینان از وجود یک حکمرانی خوب آب ، پاسخگویی و اعتماد عمومی به نظارت قوی نیاز دارند.كه در تمام پروژه هاي انتقال آب به اين مهم توجه نشده است.

فرایندهایی انتقال آب بین حوضه ای در ایران بدون معاهده ، توافق یا سایر تعهدات قانونی که به روشنی و توافق بر سر چشم انداز ، اهداف ، ، مشکلات و فرصت ها ، مداخلات احتمالی ، معیارهایی که به انتخاب مناسب ترین کمک کند نادیده گرفته شده است

🔹انتقال آب مستلزم وجود منافع اجتماعی ، زیست محیطی ، سیاسی یا اقتصادی است که برای اطمینان از وجود یک حکمرانی خوب آب ، پاسخگویی و اعتماد عمومی به نظارت قوی نیاز دارند.که در تمام پروژه های انتقال آب به این مهم توجه نشده است.
🔹جنجال های انتقال آبهای خوزستان به مقصد کویر به طور کلی به دلیل عدم درک کافی از سیستم پیچیده و چگونگی تأثیر انتقال آب بر مردم و اکوسیستم های وابسته به آنها ، به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است

🔹اما وجود مشکلات عدیده ای دیگر که متاسفانه تاکنون کسی به آنها اشاره نکرده است باعث اختلالات هیدرولوژیکی ،اختلافات اجتماعی و تخریب اکوسیستم ها شده است اما مشکلات عدیده دیگری همچون؛

◀️تغییر مدیریت مصرف و ارتقاء تقاضای آب و ارتقاء مصرف بی رویه آب در حوضه مقصد

◀️انتقال آب به هدف شرب و تحویل به مصارف کشاورزی مصارف شهری و صنعتی برخلاف آمایش سرزمین
◀️گسستگی در همبستگی بین مناطق اهدا کننده و دریافت کنندگان
◀️رشد بی رویه جمعیت شهری و صنعتی و تحریک توسعه آبیاری در مناطق مستعد خشکسالی

◀️انتقال آب از مصارف ارزش بالا در جلگه جهانی خوزستان به کم ارزش وانحصار به کشاورزی در مناطق محدود بر خلاف آمایش سرزمین
◀️عدم به رسمیت شناختن نقش مهمی که حوضه مبداء به عنوان یک ابزار نهادی نوآورانه برای تسهیل توسعه سریعتر منطقه ای از طریق کشاورزی شیلات صنعت و محیط زیست( بوم گردی)به عهده دارد

◀️برهم زدن تعادل طبیعی هیدرولوژیکی سرزمین در منطقه مقصد
◀️فرسایش و لجن کانال های انتقال آب

◀️انتقال گیاهان و جانوران بیگانه و مهاجم
◀️ایجاد مشکلات زیستی بر کمیت بی مهرگان و
جمعیت ماهیها
◀️انتقال آب از مناطق روستایی به شهرها می تواند اشتغال و تقاضا برای خدمات روستایی را کاهش دهد و آنها را در مناطق شهری افزایش دهد
◀️تورم جمعیت در حوضه مقصد
◀️کاهش تاب اوری رودخانه و زمینهای مقصد…

راهکار
توجه به چیدمان آمایش سرزمین و انتقال فرهنگ صرفه جویی در مناطق متقاضی انتقال آب و توجه به تصفیه فاضلاب و احیاء قنات ها و آبخوانها

  • نویسنده : جواد الهايي سحر
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان