فردا ۲۹ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی موزه، بازدید از مهم‌ترین موزه هنری غرب آسیا برای عموم مخاطبان رایگان است. موزه هنرهای معاصر تهران این روزها میزبان دو نمایشگاه «خاطرات طبیعت» و برگزیده‌ای از آثار «رضا مافی» است.

فردا ۲۹ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی موزه، بازدید از مهم‌ترین موزه هنری غرب آسیا برای عموم مخاطبان رایگان است.

موزه هنرهای معاصر تهران این روزها میزبان دو نمایشگاه «خاطرات طبیعت» و برگزیده‌ای از آثار «رضا مافی» است.