معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز در حاشیه بازدیداز دفاتر تسهیل گری و پروژه های سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت:امید است هرچه سریعتر مشکل تسهیلات بافت های فرسوده مرتفع شود تاشهروندان بتوانند خانه های خود را نوسازی ویا تجمیع کنند.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز، بازدیدی با حضور پرویز حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز و رییس هیت مدیره سازمان ، صادق کهوازی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی و همچنین مهدی حبیبی مشاور معاون عمرانی استانداری خوزستان و عضو هیئت مدیره سازمان به میزبانی مهدی هدایت مدیر عامل سازمان نوسازی کلانشهر تهران ازفعالیت های دفاتر تسهیل گری و پروژه های توسعه محله و تجمیع پلاکهای بافت های فرسوده در محلات کلان شهر تهران انجام شد.
در حاشیه این بازدید ابتدا مهدی هدایت مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ضمن استقبال از مدیریت شهری شهرداری اهواز درخصوص پیگیری و استفاده از تجربیات موفق در زمینه بافت های فرسوده و بخصوص دفاتر تسهیل گری خلاصه ای از آخرین دستاورد های سازمان نوسازی را بیان کرد.
در ادامه صادق کهوازی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز گفت: تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرایند یا اتفاقی است که عموما از راه فعالیت و یا سازکارهای اجتماعی انجام می شود.
وی اظهار کرد: فعالیت عمده و اصلی دفاتر تسهیل گری در بافت های فرسوده برقراری ارتباط با ساکنین بافت های فرسوده ، معرفی مشوق ها ، تسهیلات و معافیت های موجود و حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه های نوسازی بناهای فرسوده و تجمیع ساختمان هاست.
سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کلانشهر اهواز با بیان اینکه چنین دیدارهایی می تواند در استفاده از تجربیات و همچنین تبادل اطلاعات مفید باشد افزود: امید است بتوانیم با همکاری شهردار محترم کلانشهر
اهواز و همچنین معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز نسبت به راه اندازی دفاتر تسهیل گری در کلانشهر اهواز در جهت رفاه حال شهروندان گرامی اقدامات لازم را انجام دهیم.
در پایان نیز پرویز حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز و رییس هیئت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی نیز ضمن تاکید بر توان سازمانهای بهسازی و نوسازی در زمینه مداخله در بافت فرسوده و حل مشکلات مدیریت شهری و خدماتی که می توانند به شهروندان بدهند گفت: امید است هرچه سریعتر مشکل تسهیلات بافت های فرسوده مرتفع شود تا شهروندان بتوانند خانه های خود را نوسازی ویا تجمیع کنند .
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز بر ضروری بودن دفاتر تسهیل گری تاکید نمود.
لازم به ذکر است پس از جلسه فوق از پروژه های تجمیع ۵۰ و ۷۰ واحده ، توسعه محله و احداث پارک و همچنین از پروژه بهسازی کارخانه سیمان تهران اولین کارخانه سیمان کشور بازدید کردند.