در واقع نخستین کسانی که موجبات ناامنی و ژله ای کردن امنیت خوزستان را تدارک می بینند، و موجب خشم و نارضایتی افراد، گریز سرمایه و نخبگان، و تشدید فقر عمومی می شوند، همین مدیران ناکارآمد و غیرمتخصص هستند.

استان خوزستان با مصائب متعددی  مواجه است. بخش عمده ی این مصائب ناشی از وجود مدیران  ناتوان و کم بضاعت از منظر فقدان نگاه راهبردی و جامع به شرایط خاص  خوزستان و نداشتن  تجربه و تخصص لازم در مدیریت مجموعه های تحت امر آنان است. در واقع نخستین کسانی که موجبات ناامنی و ژله ای کردن امنیت خوزستان را تدارک می بینند، و موجب خشم و نارضایتی افراد، گریز سرمایه و نخبگان، و تشدید فقر عمومی می شوند، همین مدیران ناکارآمد و غیرمتخصص هستند.

اگرچه وقوع بحران های اجتماعی و فرایند این بحران ها مانند مهاجرت چشمگیر نخبگان و متخصصان از استان، و تعطیلی و ضعیف شدن بخش اقتصاد خصوصی و افت کیفی آموزش و پرورش ووو به عوامل متعدد بستگی دارد، ولی مقوله ی امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین شاخص ها برای ثبات اجتماعی و حفظ پیکره و اندام واره های یک جامعه محسوب می شود.

استان خوزستان با مصائب متعددی مواجه است. بخش عمده ی این مصاوب ناشی از وجود مدیران ناتوان و کم بضاعت از منظر فقدان نگاه راهبردی و جامع به شرایط خاص خوزستان و نداشتن تجربه و تخصص لازم در مدیریت مجموعه های تحت امر آنان است.

اهواز به عنوان مرکز  استان شاهد رخدادهایی  ناگوار است که اگرچه مختص به این دو سه سال اخیر و یا به ویژه بعد از اعمال شرایط تحریمی و تورم افسارگسیخته ی فعلی و یا حتا به واسطه ی پاندمی کرونا هم  نیست؛ ولی تشدید  آسیب های اجتماعی و وقوع جرم و بزهکاری ها و انواع و اقسام اتفاقات مخاطره آمیز و منجر به ناامن کردن زیست شهروندی و مخدوش شدن امنیت روانی  مردم؛ به مرحله ای رسیده است که تغییر سازوکارهای اجتماعی انتظامی امنیتی  تبدیل به یک ضرورت شده است.

وقوع پدیده ی مذمومی به نام خودکشی در برخی از شهرهای استان که نرخی به مراتب بالاتر از میانگین کشوری دارد؛ یا تیراندازی در مراسم های عزا و شادی  که منجر به کشته شدن و صدمات گاه جبران ناپذیر برای دیگران می شود؛ و یا دیگر ناهنجاری های ریز و درشت موجود در استان، هر کدام باید در سبد خود  تعریف و واکاوی شود. ولی پدیده ای مانند ” سرقت“ و استفاده از اسلحه ی سرد و گرم در انجام این سرقت های گاه خُرد در اندازه ی دزدی  یک گوشی  همراه و یا چندهزارتومان وجه نقد! و یا سرقت مسلحانه ی یک خودرو و یا حمله به یک خانواده ووو ؛ در حالی دارد اتفاق می افتد که با وجود تلاش و اهتمام نیروی انتظامی و ورود دادگستری برای رسیدگی به این موارد؛ حجم رو به فزونی  این وقایع، نیاز به ارائه ی  راهکارهای تازه و اعمال  برنامه های مدون و عملی و کاربردی  به صورت فوری و اجتناب ناپذیر  دارد.

اگرچه وقوع بحران های اجتماعی و فرایند این بحران ها مانند مهاجرت چشمگیر نخبگان و متخصصان  از استان، و تعطیلی و ضعیف شدن بخش اقتصاد خصوصی و افت کیفی آموزش و پرورش خوزستان ووو  به عوامل متعدد بستگی دارد، ولی مقوله ی امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین شاخص ها برای ثبات اجتماعی و حفظ پیکره و اندام واره های یک جامعه محسوب می شود.

استاندار محترم خوزستان؛ دادستان محترم، دادگستری محترم خوزستان، مقامات و قضات دلسوز و عدالت محور و حق جوی خوزستان، موارد پیشنهادی که در پی می آید را می توانند  ابتدا به ساکن،  بررسی؛  و  در صورت عملی دانستن، به عنوان خواست عمومی مردم و از طرفی طرح کارشناسی شده ی ابواب جمعی رسانه ها و کنشگران اجتماعی تلقی نمایند؛ و با ورود خود به بحث کنترل امنیت اجتماعی خوزستان، نام نیکی از خود بر پیشانی خوزستان به یادگار بگذارند.

** موارد پیشنهادی شامل این اجزا است:

۱٫ اعلام عمومی جمع آوری اسلحه ی غیر مجاز ؛ و صدور  بخشنامه همراه با اعطای جوایز به کسانی که در امر جمع آوری اسلحه با نیروی انتظامی همکاری و همراهی می کنند. همچنین جایزه به کسانی که قاچاقچیان و دارنده گان اسلحه ی غیرمجاز را به مراکز انتظامی و امنیتی معرفی می کنند.

۲٫ افزایش تعداد نیروی انتظامی سیار در سطح شهر و معابر عمومی. راه اندازی گشتهای موتوری  نیروی  انتظامی در سطح شهر.

۳٫ به کار گماردن نیروهای سرباز وظیفه ی مستقر در پادگان ها و استفاده ی بهینه از انرژی و حضور آنها در طول خدمت دوساله ی نظام وظیفه.

۴٫ راه اندازی  ایستگاه های  متعدد پلیس  در سراسر شهر و محلات بخصوص کم برخوردار و کم تردد.

۵٫ استفاده از نیروهای سرباز و پرسنلی بصورت نیروی  کشیکی و ثابت در محلات.

۶٫ برخورد قاطع و بدون مماشات با راکبین موتور سوار خلافکار  و جمع آوری موتورهای بدون سند معتبر.

۷٫ برخورد قهری و قاطع با مجرمینی که موجب ارعاب مردم در سراسر شهر اهواز و محلات و مناطق بزرگ و کوچک دیگر شهرها و روستاهای  خوزستان شده اند.

۸٫ برخورد با کسانی که در خلا قوانین بازدارنده و سختگیرانه ، واسطه ی بخشش و یا رهایی زودهنگام  مجرمین حرفه ای  می شوند.

۹٫ با وجود ضم اعدام در افکار عمومی و ملل مترقی، نویسنده ی این یادداشت معتقد است چه بسا اعدام چند مورد از تبهکاران و زوربگیران اصلاح ناپذیر، و همزمان با این اتفاق، تبلیغات وسیع در رسانه های مکتوب و شفاهی و مجازی، درس عبرتی برای دیگر مجرمان فراهم شود که به اصطلاح ماست ها را کیسه کنند و از رحم و رافت اسلامی که اکنون دارد به همین دلیل در خصوص عدم اجرای احکام شدید اعدام و قطع ید مجرمان پیشگیری می شود، سواستفاده نکنند.

۱۰٫ راه اندازی ایستگاه های بسیج مردمی مساجد سطح شهر و محلات و مناطق مختلف  و فعالیت های محله ای و خودجوش ( با نظارت قانونی مداوم و پیوسته توسط نیروی انتظامی )  و از همه مهم تر آموزش فشرده ی نیروهای انتظامی برای برخورد با مجرمین و مراقبت از این اصل بدیهی که ” مردم باید با مشاهده و برخورد با نیروهای بسیج و انتظامی احساس آرامش و امنیت کنند و به نیروی انتظامی و پلیس اعتماد خالص و قلبی داشته باشند“ ؛ می تواند بخش عمده ای از گره های به هم پیچیده ی آسیب زننده به امنیت و آسایش امروز مردم استان خوزستان و کشور را بگشاید.

۱۱٫ تقدیر و قدردانی ویژه  از ماموران انتظامی  که به دلیل درایت و دلاوری و هوشمندی و ابتکار شخصی  موفق می شوند باندها و یا افراد قاچاقچی  اسلحه و یا زوربگیران  حرفه ای را دستگیر نمایند.

  • نویسنده : شهرام گراوندی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان