حمیدرضا احمدی طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار، به عنوان مسئول کمیته راهبردی و برنامه ریزی کانون سراسری منصوب شد.

در متن این حکم آمده است؛

جناب آقای مهندس حمیدرضا احمدی حیدری
عضو محترم هیئت مدیره کانون سراسری

با سلام، احتراما با عنایت به تخصص و تجارب ارزشمند شما در زمینه فعالیت های صنفی و با توجه به مصوبه هیئت مدیره کانون سراسری مبنی بر تشکیل کمیته تخصصی راهبردی و برنامه ریزی بنا به ضرورت موجود و به استناد اساسنامه کانون جهت هماهنگی های لازم فی ما بین کمیته های کانون سراسری در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری و دستیابی به تحقق اهداف و برنامه های کانون سراسری، بدینوسلیه جنابعالی به سمت مسئول کمیته «راهبردی و برنامه ریزی» کانون سراسری منصوب می‌گردید.
لازم و ضروری است پس از ابلاغ این حکم، نسبت به تشکیل کمیته مذکور با حضور نمایندگان کلیه انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار فعال در سراسر کشور، اقدام مقتضی صورت پذیرد.

سید ابوالفضل اشرف منصوری
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار

گفتنی است، مهندس حمیدرضا احمدی حیدری اولین و تنها عضو خوزستانی هیئت مدیره کانون سراسری است و از سال ۱۳۹۷ تاکنون عضویت هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار خوزستان را دارد.