سرانه مصرف لبنیات از ۱۳۰ کیلو‌گرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلو‌گرم در سال جاری رسیده است. علت این اتفاق توسط سخنگوی انجمن صنایع فر‌آورده‌های لبنی ایران، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید بیان شده است. احسان ظفری، مدیر‌عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران تاکید کرده است که به دلیل افزایش قیمت […]

 

سرانه مصرف لبنیات از ۱۳۰ کیلو‌گرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلو‌گرم در سال جاری رسیده است. علت این اتفاق توسط سخنگوی انجمن صنایع فر‌آورده‌های لبنی ایران، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید بیان شده است.
احسان ظفری، مدیر‌عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران تاکید کرده است که به دلیل افزایش قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای این محصول در بازار کاهش داشته است. سرانه مصرف لبنیات از ۱۳۰ کیلو‌گرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلو‌گرم در سال جاری رسیده است.

  • منبع خبر : / ایلنا