به گزارش ایسنا، سردارقاسم رضایی اظهار کرد: سلاح و مهمات یکی از اولویت های رده های استان است و به عنوان مثال معاونت اجتماعی می بایست نسبت به بدعت تیراندازی درمراسم عزاوعروسی واکنش اجتماعی گسترده ای داشته باشد. وی با اشاره به این که هیچ کسی حق ندارد بگوید تیراندازی در مراسم عزا و عروسی […]

به گزارش ایسنا، سردارقاسم رضایی اظهار کرد: سلاح و مهمات یکی از اولویت های رده های استان است و به عنوان مثال معاونت اجتماعی می بایست نسبت به بدعت تیراندازی درمراسم عزاوعروسی واکنش اجتماعی گسترده ای داشته باشد. وی با اشاره به این که هیچ کسی حق ندارد بگوید تیراندازی در مراسم عزا و عروسی رسم است بلکه نوعی جرم است، ادامه داد: این فرهنگ نیست بلکه این اقدامی غیرقانونی است و باید نفرات مجرم تحت تعقیب قرار گیرند، همچنین بخش های مختلف اجتماع، سخنرانی های دانشگاه، صحبت جامعه شناسان و نظرات همه قضات می بایست از جمیع جهات قبح سلاح را برای مردم مشخص کند. البته باید با اشراف اطلاعاتی، سلاح دارندگان سلاح غیرمجاز را جمع آوری کنیم.

سردار رضایی تصریح کرد: کسانی که سلاح مجاز دارند اما تیراندازی غیرمجاز می کنند یا مجوز سلاح آنها تمام شده حق داشتن سلاح ندارند و این مطالبه جدی پلیس است. این مقام ارشد انتظامی خودروهای بدون پلاک، پلاک مخدوش و خودروهای شوتی را خط قرمز پلیس دانست و گفت: ماموران انتظامی نباید نسبت به حضور آنها در خیابان ها و معابر بی تفاوت باشند و بلافاصله بعد از رویت، باید آنها را متوقف کنند.