معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ۴۰ هزار جانباز در فهرست انتظار کمک معیشت قرار داشتند، گفت: با وجود اینکه منابع مالی لازم پیش بینی نشده بود ولی با مدیریت منابع، کمک معیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل و درآمد برقرار شد.  طاهر موهبتی افزود: لازم […]

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ۴۰ هزار جانباز در فهرست انتظار کمک معیشت قرار داشتند، گفت: با وجود اینکه منابع مالی لازم پیش بینی نشده بود ولی با مدیریت منابع، کمک معیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل و درآمد برقرار شد.  طاهر موهبتی افزود: لازم است دولت و مجلس در بودجه های سالانه به بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک کنند تا کمک معیشت جانبازانی که در فهرست انتظار کمک معیشت قرار دارند، برقرار شود و در راستای دسترسی عادلانه جانبازان به خدمات، پیشنهاد می شود پرداخت این کمک معیشت به دهک های بالا حذف و به ازای آن دهک های یک تا ۳ تحت پوشش قرار گیرند. موهبتی با تاکید بر اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای بنیاد متناسب با نیاز این بنیاد نیست، افزود: ۹۵درصد از بودجه در نظر گرفته شده برای این نهاد به عنوان حقوق، مزایا و کمک معیشت به خانواده شهدا و ایثارگران پرداخت می شود. معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اینکه ۱۰۵ هزار نفر از بنیاد کمک معیشت دریافت می کنند، گفت: کمک معیشت ایثارگران در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۶۰درصدی از ۲ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است که معتقدیم این میزان کمک باز هم کافی نیست. مستمری خانواده معظم شهدا نیز امسال با حدود ۷۰ درصد افزایش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که برای پرداخت آن، به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، فقط تصویب بودجه کافی نیست.