روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان اعلام کرد، صدای انفجاری که در آبادان شنیده شد به دلیل ایجاد بک فایر جزیی هنگام روشن کردن کوره واحد گوگرد سازی در این شرکت اتفاق افتاده است. روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان پنجشنبه شب اعلام کرد: این رخداد که سبب بروز صدای مهیب در آبادان شد هیچگونه […]

روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان اعلام کرد، صدای انفجاری که در آبادان شنیده شد به دلیل ایجاد بک فایر جزیی هنگام روشن کردن کوره واحد گوگرد سازی در این شرکت اتفاق افتاده است.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان پنجشنبه شب اعلام کرد: این رخداد که سبب بروز صدای مهیب در آبادان شد هیچگونه مصدوم و خسارت مالی در پی نداشته است.

بک‌فایر آتشی است که از دهانه اگزوز یا کوره، همراه با تولید صدای شبیه انفجار رخ می‌دهد. احتراق اکسیژن درون کوره را بک‌فایر می‌گویند.

پالایشگاه نفت آبادان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه ایران است که فرآورده‌هایی همچون گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز، سوخت جت، نفت کوره، انواع روغن موتور پایه، انواع قیر، انواع حلال‌های نفتی، گوگرد، نفتای (خوراک آروماتیک پتروشیمی بندر امام)  تولید می‌کند.

  • منبع خبر : صدای هم وطن