احمد فداله یکی از محرومترین نقطه ایران است ، از این رو سفر آقای رییسی به منطقه محروم وصعب العبور احمد فداله را باید به فال نیک گرفت، منطقه ای که در مرز استانهای خوزستان و لرستان، سالهاست که به جرات می توان گفت ، تا بحال پای کمتر مسئولی به آنجا رسیده و اگر […]

احمد فداله یکی از محرومترین نقطه ایران است ، از این رو سفر آقای رییسی به منطقه محروم وصعب العبور احمد فداله را باید به فال نیک گرفت، منطقه ای که در مرز استانهای خوزستان و لرستان، سالهاست که به جرات می توان گفت ، تا بحال پای کمتر مسئولی به آنجا رسیده و اگر هم کسی از مسئولین در سالهای قبل برای تبلیغات به احمدفداله سفر کرده است، آن سفر دستاوردی برای مردم محروم آنجا نداشته، که اگر بود، اکنون احمد فداله فاقد جاده، آب و کمترین امکانات زندگی نمی بود.

احمد فداله سالهاست ، فاقد جاده بوده و به دلیل تقسیمات نا عادلانه جغرافیایی در بن بست واقع شده است، در حالیکه این نقطه در فاصله هوایی ۱۵کیلومتری شهرستان لالی قراردارد ، اما به دلیل الحاق به شهرستان دزفول در دهه هفتاد، مردم آن ناگزیرند ۱۲ ۰کیلومتر جاده کوهستانی را طی کنند تا به مرکز شهرستان برسند .
طرح جاده لالی -احمدفداله- الیگودرز که از زمان جنگ مطرح بوده است، به دلیل عدم پیگیری و کارشکنی های محلی تاکنون محقق نشده است، این طرح علی رغم داشتن ردیف بودجه به دلیل نداشتن مجوز ماده۲۳ انجام نپذیرفته است، نبود جاده ، هرگونه خدمات دهی و گسیل امکانات به این نقطه را متوقف کرده است، همه ی ایندمشکلات و مسایل اداری پیرامون منطقه موجب شده تا احمد فداله به یکی از محرومترین نقاط کشور تبدیل شود، امید است سفر ایت الله رییسی موجب شکستن قفل هفتاد ساله رفع محرومیت از احمد فداله شود.