طی ۵ ماهه نخست سال جاری معادل ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۶۳ تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد.

طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۶۳ تن برآورد شده است؛ میزان تخلیه کالاهای اساسی در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰میلیون و ۳۸۲ هزار و ۴۲۳ تن بود.

میزان تخلیه گندم طی ۵ ماهه نخست امسال معادل ۳ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۶۴ تن بود که نسبت به تخلیه ۱ هزار و ۱۲ تنی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۱۹ درصدی داشته است.

میزان تخلیه جو نیز تا پایان مردادماه سال جاری معادل ۶۲۹ هزار و ۸۷۹ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۳۲۲ تن بوده است.

میزان تخلیه ذرت طی ۵ ماهه سال جاری معادل ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۸۸ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۴۵۶ بوده است.

میزان تخلیه سویا طی ۵ ماهه نخست امسال معادل ۱ میلیون ۶۸۶ هزار و ۶۸۶ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۹۸ تن بوده است.

میزان تخلیه برنج نیز تا پایان مردادماه معادل ۱۴۱ هزار و ۸۱۷ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۴۵ هزار و ۲۱۰ تن بوده است.

میزان تخلیه شکر در بنادر کشور طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲۰ هزار و ۳۸۶ تن رسیده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۵۵ تن شکر تخلیه شده بود.

همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰۰ هزار و ۶۴۳ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۷۰ تن روغن تخلیه شده بود.

  • منبع خبر : صدای هم وطن