صبح دیروز مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور در استان خوزستان از تاسیسات و کانال های تامین آب حوضه کرخه جنوبی بازدید کرد. به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “حسین زمانی” مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران که به منظور بررسی آخرین وضعیت منابع آبی و […]

صبح دیروز مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور در استان خوزستان از تاسیسات و کانال های تامین آب حوضه کرخه جنوبی بازدید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “حسین زمانی” مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران که به منظور بررسی آخرین وضعیت منابع آبی و همچنین وضعیت حوضه آبریز کرخه به خوزستان سفر کرده بود،از تاسیسات سازمان آب و برق خوزستان و همچنین کانال های تامین آب شرب از جمله کانال شهید چمران در حوضه کرخه جنوبی بازدید کرد.

دیدارهای جداگانه با مقامات قضایی شهرستان های اهواز،حمیدیه و هویزه از دیگر برنامه های سفر یکروزه مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به خوزستان بود.

دیدار با مدیرعامل ، مدیر رصدخانه آب و انرژی و همچنیبن حضور در جمع کارکنان مدیریت حقوقی سازمان آب و برق خوزستان از برنامه های دیگر “حسین زمانی” در سفر به خوزستان بود.

  • نویسنده : صدای هم وطن