انالله واناالیه راجعون با نهایت تاسف و تاثر درگذشت استاد یارمحمداسدپور از مفاخر ادبیات و شعر خوزستان و کشور را به جامعه فرهنگی وادبی استان خوزستان تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز از دست‌ رفته علو درجات و برای عموم بازماندگان از درگاه خداوند منان صبر مسئلت داریم. امیداست مجموعه های فرهنگی استان وانجمن […]

انالله واناالیه راجعون

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت استاد یارمحمداسدپور از مفاخر ادبیات و شعر خوزستان و کشور را به جامعه فرهنگی وادبی استان خوزستان تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز از دست‌ رفته علو درجات و برای عموم بازماندگان از درگاه خداوند منان صبر مسئلت داریم.

امیداست مجموعه های فرهنگی استان وانجمن مفاخرخوزستان بتوانند اقدامات موثرایشان دردوران حیاتشان را به نحوشایسته به نسل جوان منتقل نمایند وبرای بسترسازی انتقال تجارب این اساتیددرشهرستانهاتلاش مضاعف کنند.

◼️روحش شاد و یادش گرامی

  • نویسنده : صدای هم وطن