سرپرست شهرداری اهواز از توافق بین شهرداری و شرکت توزیع برق اهواز، برای جابجایی شبکه های برق به منظور تکمیل و احداث پروژه های عمرانی و همچنین همکاری برای هرس درختان خبر داد. نشست مشترک بین شهرداری اهواز و شرکت توزیع برق با حضور عالی پور سرپرست شهرداری اهواز و فارسی مدان سرپرست شرکت توزیع […]

سرپرست شهرداری اهواز از توافق بین شهرداری و شرکت توزیع برق اهواز، برای جابجایی شبکه های برق به منظور تکمیل و احداث پروژه های عمرانی و همچنین همکاری برای هرس درختان خبر داد.

نشست مشترک بین شهرداری اهواز و شرکت توزیع برق با حضور عالی پور سرپرست شهرداری اهواز و فارسی مدان سرپرست شرکت توزیع برق اهواز ظهر روز چهارشنبه ۳ شهریور ماه در سالن جلسات شهرداری اهواز برگزار شد.

عالی پور در این نشست ضمن اشاره به ضرورت توافق به منظور رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری، اظهار کرد: همکاری بین هر دو دستگاه در بحث هرس درختان و همچنین جابجایی شبکه های برق در راستای تسریع در تکمیل و یا شروع پروژه های عمرانی، موجب رضایتمندی مردم شده و باید به این نکته پایبند بود که امروزه، فصل فصلِ تعامل ها و همفکری هاست.

وی با اشاره به گره های ترافیکی شهر اهواز، افزود: در حال حاضر یکی از مهم ترین گره های ترافیکی اهواز، تقاطع پهلوان است که گاهی باعث آزار و نارضایتی شهروندان می شود.

عالی پور ادامه داد: گاهی بار ترافیک این خیابان تا امتداد عامری نیز ادامه پیدا می کند که لازم است در این خصوص موانعی که برای شروع کار سد راه هستند را برطرف کرد.

سرپرست شهرداری اهواز به وجود شبکه فشار متوسط برق در تقاطع پهلوان اشاره کرد و گفت: همکاری شرکت توزیع برق برای جابجایی این شبکه، به منظور شروع پروژه عمرانی تقاطع پهلوان قدم خوب و مثبتی است.

عالی پور به مسأله تامین اعتبار پروژه های ضروری و اولویت دار شهر اشاره کرد و گفت: برای انجام پروژه های مهمی مثل تقاطع پهلوان که گره بزرگی از ترافیک را باز می کند، نباید تعلل کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت جابجایی شبکه برق در تقاطع غیر هم سطح میدان دانشگاه چمران، گفت: این جابجایی ظرف چند روز آینده با همکاری شرکت توزیع برق انجام می شود.

وی در ادامه به بحث هرس درختان کنوکارپوس اشاره کرد و گفت: از شرکت توزیع برق انتظار داریم تا با در اختیار گذاشتن ماشین آلات و بالابرهای خود در هرس کردن درختان، قبل از شروع فصل بارندگی با شهرداری همکاری داشته باشد.

وی در خصوص جابجایی و همکاری متقابل بین شهرداری و شرکت توزیع برق تصریح کرد: توافقات خوبی برای جابجایی شبکه های برق و هرس درختان، بین هر دو دستگاه بسته شد که امیدواریم با دلسوزی، این تعاملات در راستای جلب رضایت مردم ادامه داشته باشد.