‏زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران گفته: «در حقیقت کارتن‌خوابی نوعی سبک زندگی است که الزاما به اعتیاد گره نمی‌خورد. وقتی درباره کارتن‌ خوابی زنان صحبت می‌شود، باید حتما مدل اقدام و عمل برای تغییر سبک زندگی آن‌ها ارائه دهیم زنی را که بنا به هر دلیلی، ٢٠ سال در خیابان کارتن خوابی را […]

‏زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران گفته: «در حقیقت کارتن‌خوابی نوعی سبک زندگی است که الزاما به اعتیاد گره نمی‌خورد. وقتی درباره کارتن‌ خوابی زنان صحبت می‌شود، باید حتما مدل اقدام و عمل برای تغییر سبک زندگی آن‌ها ارائه دهیم

زنی را که بنا به هر دلیلی، ٢٠ سال در خیابان کارتن خوابی را تجربه کرده، نمی توان یک دفعه به کانون خانه و خانواده سوق داد.

پس باید تلاش کنیم آرام آرام در یک بستر مناسب بازگشت به چرخه زندگی سلامت رخ دهد.»/