علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی گفت: «با آزادسازی قیمت محصولات لبنی دهک های پایین جامعه قدرت خرید لبنیات ندارند و دولت باید بر این بازار نظارت داشته باشد.» وی در واکنش به توقف قیمت گذاری دستوری فرآورده های لبنی در بازار اظهار کرد: «دولت بر سفره مردم باید نظارت داشته باشد، چرا […]

علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی گفت: «با آزادسازی قیمت محصولات لبنی دهک های پایین جامعه قدرت خرید لبنیات ندارند و دولت باید بر این بازار نظارت داشته باشد.» وی در واکنش به توقف قیمت گذاری دستوری فرآورده های لبنی در بازار اظهار کرد: «دولت بر سفره مردم باید نظارت داشته باشد، چرا که عدم دخالت دولت منجر به هرج و مرج در بازار لبنیات می شود.» ظفری با تاکید بر نظارت دولت به سود منطقی کالاها افزود: «دولتی که بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت نداشته باشد، مردمی نیست. در واقع دولت با اعمال نظارت بیشتر باید از سود غیرمنطقی کالا جلوگیری کند.» مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی درباره تاثیر افزایش قیمت شیرخام بر بازار محصولات لبنی بیان کرد: «با اجرای خرید هر کیلو شیرخام به نرخ ۶۵۰۰ تومان، قیمت محصولات لبنی هم تحت تاثیر قرار می گیرد، این درحالی است که دهک های ضعیف جامعه قدرت خرید ندارند.»

  • منبع خبر : پیوند ایرانیان