امیرحسین نظری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان در خصوص عملکرد پروانه‌های بهره‌برداری سازمان های صمت استانی در سال ۹۹ که توسط صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت مورد ارزیابی قرار گرفتند، بیان کرد :استان خوزستان از منظر حجم سرمایه پروانه بهره‌برداری بیشترین سرمایه گذاری صنعتی به مبلغ (۶۰۲۹۷ میلیارد تومان ) را داشته است که در کل کشور موفق به کسب رتبه اول شده است که در سال ۹۹ نسبت به سال قبل(۶۷۶۶/۶ درصد) رشد داشته است .

امیرحسین نظری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان در خصوص عملکرد پروانه‌های بهره‌برداری سازمان های صمت استانی در سال ۹۹ که توسط صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت مورد ارزیابی قرار گرفتند، بیان کرد :استان خوزستان از منظر حجم سرمایه پروانه بهره‌برداری بیشترین سرمایه گذاری صنعتی به مبلغ (۶۰۲۹۷ میلیارد تومان ) را داشته است که در کل کشور موفق به کسب رتبه اول شده است که در سال ۹۹ نسبت به سال قبل(۶۷۶۶/۶ درصد) رشد داشته است .

دکتر نظری در ادامه با توجه به اهمیت اشتغال و فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی در استان و کشور بیان کرد : همان‌طور که در ارزیابی انجام شده توسط معاون امور صنایع وزیر صمت اشاره شده است بیشترین رشد اشتغال صنعتی ناشی از پروانه بهره برداری در سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل متعلق به سازمان صمت خوزستان به مقدار ۱۷۶ درصد بوده که در کل کشور رتبه اول را کسب نموده است

امیرحسین نظری در خصوص عملکرد سازمان صمت خوزستان بیان کرد : سازمان صمت خوزستان بهترین عملکرد در سرانه سرمایه‌گذاری که (نسبت حجم سرمایه پروانه بهره برداری به تعداد پروانه صادره) به مقدار (۳۱۲/۴ میلیارد تومان به ازای هر پروانه ) در کل سازمان های صمت کشور و همچنین بهترین عملکرد در سرانه اشتغال( نسبت اشتغال ایجاد شده ناشی از پروانه بهره‌برداری به تعداد پروانه های بهره برداری) در سال ۹۹ در کل کشور داشته اند

دکتر نظری در خصوص تعداد جواز تاسیس سرمایه گذاری در سال ۹۸ که به تعداد ۱۰۴۴ فقره بوده وبا حجم سرمایه گذاری ۲۳۹۷۹۳ میلیارد ریال با اشتغال ۲۰۷۹۸ نفر بوده که در سال ۹۹ توانسته ایم این تعداد جواز تاسیس سرمایه گذاری را به تعداد ۱۵۳۷ فقره و به مقدار ۵۹۷۸۸۵ میلیارد ریال و با اشتغال ۳۰۷۶۳ نفر رسانده‌ایم که نشانگر این است که هدف اصلی ما در استان نگاه پررنگ به بخش صنعت بوده و این مولفه مهمی که با تلاش همه مسئولین استان نسبت به جذب سرمایه گذاری داشته‌ایم و قطعاً با پیشرفت ۵۰ درصدی مجوزهای سرمایه گذاری سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیانگر اهتمام ویژه این سازمان به بخش صنعت بوده است
درخاتمه رئیس سازمان صمت خوزستان بیان کرد : با توجه به ارزیابی به عمل آمده توسط معاون امور صنایع وزیرصمت در خصوص عملکرد مطلوب در جذب سرمایه گذاری و اشتغال زایی صنعتی سازمان صمت خوزستان پیشنهاد تقدیر از وزیر صمت برای استان خوزستان را داشته اند

✅ *روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان*

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان