به گزارش ساکنین  روستای شیوند ، این روستا در معرض هجوم گردشگران بی مبالات و بی توجه به وضعیت قرمز استان و شهرستان ایذه هستند.

مسوولین دهدز ، ایذه و استان خوزستان به هوش باشید این یک تهدید جدی است!

گفتنی است این روستا فاقد هرگونه امکانات رفاهی و بهداشتی و حتی عبور و مرور برای گردشگران است و این مهمانان ناخوانده بدون در نظر گرفتن امکانات رفاهی و شیوع خوفناک بیماری به سوی این روستا سرازیر شده اند.
کیانی یکی از ساکنین روستا ضمن گلایه از مسئولین گفت :  متاسفانه تا کنون مسئولین امر ، هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از ورود روزانه هزاران گردشگر به این روستا  نکردند .  وی اشاره کرد حضور خیل عظیم گردشگران  وحشت و نگرانی مردم روستا را به همراه داشته و این نگرانی بعضا همراه با درگیری بین ساکنین و گردشگران شده است .
وی گفت : مردم روستا بیم این را دارند با توجه به وضعیت قرمز کرونا و شدت گرفتن این بیماری در استان و شهرستان ایذه ، تهدید جدی برای خانواده های آنها باشد .
شایان ذکر است هم اکنون فصل برداشت محصولات کشاورزی و باغی این روستا است که این شلوغی در کنار تهدید فزاینده ی حضور مهمانان ناخوانده به دلیل مخاطره آمیز بودن وضعیت کرونایی، باعث وقفه در کار کشاورزان و باغداران شده است.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان