شهردار اهواز پس از بازدید استاندار خوزستان از روند ضدعفونی سطح شهر توسط شهرداری گفت: از استاندار خوزستان بابت اهتمام ویژه ای که به مسئله دارند ضدعفونی شهر و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دارند تشکر میکنم. وی افزود: مکرراجلساتی را با استاندار در این زمینه داریم و ایشان هم مایلند بر روند عملیات گندزدایی […]

شهردار اهواز پس از بازدید استاندار خوزستان از روند ضدعفونی سطح شهر توسط شهرداری گفت: از استاندار خوزستان بابت اهتمام ویژه ای که به مسئله دارند ضدعفونی شهر و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دارند تشکر میکنم.
وی افزود: مکرراجلساتی را با استاندار در این زمینه داریم و ایشان هم مایلند بر روند عملیات گندزدایی و صدعفونی شهر شخصا نظارت داشته باشند.
شاعری در خصوص مدت زمان ضدعفونی شهر گفت: ما تا زمان حل مشکل و رسیدن به شرایط پایدار و با نظر و تشخیص شورای سلامت و ستاد ویژه مبارزه با کرونا این عملیات را مستمرا در کنار دستگاههای اجرایی دیگر دنبال خواهیم کرد.
شهردار اهواز ضمن تشکر از پرسنل زحمتکش و تلاشگر شهرداری از زحمات کادر درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز و استاندار محترم قدردانی کرد.
وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت ها در شهر خطاب به شهروندان اهوازی گفت: از همه ی همشهریان عزیز می خواهم که محدودیتهای اعمال شده را رعایت کنند و توصیه ها را جدی بگیرند تا این ویروس ناخوشایند به خواست خدا و همت همگانی ریشه کن شود.
وی با آرزوی سلامتی برای همه و بازگشتن آرامش به سطح جامعه خاطرنشان کرد: ما مسئله‌ مبارزه با ویروس کرونا را با جدیت و با استفاده از همه توان و ظرفیت مدیریت شهری دنبال خواهیم کرد.