مدیرعامل سازمان پسماند در واکنش به تخلیه زباله های عفونی در ساحل کارون به تولیدکنندگان پسماندهای عفونی در شهر اهواز نسبت به رعایت موارد بهداشتی ودستورالعمل های وزارت بهداشت وسازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد. وی عنوان کرد: براساس توافق سازمان نظام پزشکی و دستگاه محترم قضایی و در راستای حفظ بهداشت و سلامت عمومی، […]

مدیرعامل سازمان پسماند در واکنش به تخلیه زباله های عفونی در ساحل کارون به تولیدکنندگان پسماندهای عفونی در شهر اهواز نسبت به رعایت موارد بهداشتی ودستورالعمل های وزارت بهداشت وسازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد.
وی عنوان کرد: براساس توافق سازمان نظام پزشکی و دستگاه محترم قضایی و در راستای حفظ بهداشت و سلامت عمومی، سازمان پسماند شهرداری اهواز وظیفه جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی و مهندسی پسماندهای عفونی، بیمارستانی و پزشکی را پس از بی خطرسازی توسط تولیدکننده بر عهده دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت : هم اکنون کلیه بیمارستان های فعال در سطح شهر اهواز و ۶۵۰ مطب و مرکز پزشکی تحت قرارداد با این سازمان هستند که روزانه و هفتگی نسبت به جمع آوری پسماندهای این مراکز با ۴ دستگاه ماشین مخصوص و استاندارد حمل پسماندهای عفونی اقدام می شود.
قنواتی تصریح کرد :امید است با تأکید دستگاه های نظارتی همه مطب ها و مراکز درمانی فعال در شهر اهواز نسبت به عقد قرارداد جمع آوری و حمل پسماندهای خود اقدام کنند.
وی عنوان کرد: در تاریخ ۱۶ اسفند پس از دریافت گزارشی نسبت به تخلیه غیرقانونی زباله های عفونی در جوار پل سوم، نسبت به جمع آوری و پاکسازی محل اقدام شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند افزود: بنابر شواهد و مستندات و اذعان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، پسماند مذکور مربوط به بیمارستان امام می باشد، فلذا امید است مراتب از طریق قانونی پیگیری شود.
وی ادامه داد: به شهروندان اهوازی این اطمینان داده می شود که در این ایام حساس، این سازمان نظارت دقیق خود را بر جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندهای عفونی در سطح شهر اهواز اعمال خواهد کرد، فلذا از نهادهای نظارتی، درمانی، محیط زیستی و قضایی متقاضی است با متخلفین در این زمینه برخورد قاطع قانونی انجام شود.
قنواتی در پایان از همکاری کلیه نهادهای نظارتی وبهداشتی تشکر کرد واظهار داشت امیدواریم با همراهی ومساعدت همه شهروندان از این بحران عبور کنیم.