هواپیمای حامل کمک‌های سازمان بهداشت جهانی در فرودگاه تهران به زمین نشست. تجهیزات سازمان بهداشت جهانی شامل کیت‌های تست کرونا برای ١٠٠ هزار نفر و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای بیش از ۱۵.۰۰۰ نفر است. نمایندگان سازمان بهداشت جهانی نیز برای بررسی وضعیت مدیریت بیماری کرونا وارد ایران شدند. ▪به گفته یک مقام این سازمان، […]

هواپیمای حامل کمک‌های سازمان بهداشت جهانی در فرودگاه تهران به زمین نشست. تجهیزات سازمان بهداشت جهانی شامل کیت‌های تست کرونا برای ١٠٠ هزار نفر و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای بیش از ۱۵.۰۰۰ نفر است. نمایندگان سازمان بهداشت جهانی نیز برای بررسی وضعیت مدیریت بیماری کرونا وارد ایران شدند.
▪به گفته یک مقام این سازمان، علاوه بر این کمک‌ها، ۶ تیم پزشکی متشکل از پزشکان، متخصصات علوم آزمایشگاه و اپیدمیولوژیست، به ایران در شناسایی و کنترل ویروس کرونا کمک می‌کنند.