به اطلاع کلیه شهروندان عزیز اهوازى مى رساند: عملیات اجرایى و فعالیت هاى روزانه میدان مرکزى میوه و تره بار الغدیر و بازارچه هاى تحت پوشش سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى بى وقفه ادامه دارد و با تلاش کارکنان سازمان ساماندهى مشاغل شهرى گند زدایى و ضدعفونى این میدان و بازارچه ها […]

به اطلاع کلیه شهروندان عزیز اهوازى مى رساند:
عملیات اجرایى و فعالیت هاى روزانه میدان مرکزى میوه و تره بار الغدیر و بازارچه هاى تحت پوشش سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى بى وقفه ادامه دارد و با تلاش کارکنان سازمان ساماندهى مشاغل شهرى گند زدایى و ضدعفونى این میدان و بازارچه ها در راستاى تامین سلامت و بهداشت عمومى شهروندان صورت گرفته است وهمچنان در حال خدمت رسانى به مردم شریف اهوازی می‌باشد.