محمدرضا قنواتی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در آیین رونمایی از ماشینهای مکانیزه حمل زباله های عفونی شهر گفت: این دستگاهها تمام استیل و مکانیزه هستند و دو مخزن شیرابه دارند که باعث می شود شیرابه زباله در سطح شهر جاری نشده و به صورت مکانیزه جمع آوری و به محل دفن انتقال […]

محمدرضا قنواتی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در آیین رونمایی از ماشینهای مکانیزه حمل زباله های عفونی شهر گفت: این دستگاهها تمام استیل و مکانیزه هستند و دو مخزن شیرابه دارند که باعث می شود شیرابه زباله در سطح شهر جاری نشده و به صورت مکانیزه جمع آوری و به محل دفن انتقال داده می شوند.
وی افزود: طبق قانون زباله های عفونی ابتدا باید توسط مراکز درمانی بی خطر سازی شده و سپس تحویل این ماشینها داده شوند.
قنواتی خاطر نشان کرد: تا کنون از مجموع ۱۸۰۰ مطب سطح شهر تعداد ۶۵۰ مطب به سازمان پسماند مراجعه کرده و برای جمع آوری زباله های عفونی مطبها با سازمان پسماند همکاری دارند که در همین زمینه از کلیه پزشکان سطح شهر تقاضا داریم به منظور حفظ سلامت عمومی جامعه با این سازمان همکاری کنند تا با برنامه ریزی خاصی زباله ها را جمع آوری کرده و در راستای سلامت شهروندان گام برداریم .
وی همچنین یادآور شد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز، در راستای جمع آوری بهداشتی و مهندسی پسماندهای عفونی بیمارستانی اقدام به جذب سرمایه گذار با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال توسط شرکت آیت دشت کرده است و
بر اساس قرارداد مزبور شرکت آیت دشت با تجهیز ۴ خودرو مجهز به وسایل هشدار دهند و ورق های مخصوص استیل و سیستم هیدرولیک دستی موظف به جمع آوری پسماندهای عفونی در سطح شهر اهواز شد.