رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز در ادامه به شهروندان توصیه نمود از خرید موادغذایی از واحدهای صنفی که مورد تایید مراجع بهداشتی نمی باشند خودداری نمایند ودرصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در اصناف مواد غذایی بویژه اصناف حساس همچون رستورانها-قنادیها-فست فودها ونان فانتزی و.. مراتب را به سامانه 190اطلاع دهند.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب اهواز،دکتر مهرداد شریفی رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز ازپلمپ ۱۲ مرکز رستوران ، فست فود ،نانوایی،آشپزخانه،قهوه خانه ،بستنی فروشی به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت غرب اهواز طی هفته اخیر خبر داد.
رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز با بیان این خبر در این باره اظهار داشت: اینکار در راستای توجه و نظارت بیشتر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و در راستای ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی انجام شده است.
دکترشریفی ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان سلامت محیط مرکز بهداشت غرب اهواز در پلمپ واحدهای مذکور در هفته اخیر بیان داشت: طی ۹ ماهه امسال( ۹۸) بیش از ۳۹۱ پرونده تخلف بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به مراجع قضایی معرفی و ۱۱۱ محل پلمپ گردیده است و همچنین بیش از ۵۰۰مورد اخطاریه بهداشتی برای مراکز و اماکن صادر گردیده که متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی باید نکات بهداشتی را طبق آئین نامه و دستورالعمل های بهداشتی موجود رعایت نمایند.
شریفی ادامه داد مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی و اماکن عمومی از لحاظ بهداشت فردی ، بهداشت ابزار کار ، بهداشت ساختمان و بهداشت مواد غذایی مورد بررسی و نظارت قرار می گیرند و متصدیان به جهت حفظ سلامت خود ومردم ملزم به رعایت این موارد می باشند .
رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز در ادامه به شهروندان توصیه نمود از خرید موادغذایی از واحدهای صنفی که مورد تایید مراجع بهداشتی نمی باشند خودداری نمایند ودرصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در اصناف مواد غذایی بویژه اصناف حساس همچون رستورانها-قنادیها-فست فودها ونان فانتزی و.. مراتب را به سامانه ۱۹۰اطلاع دهند.