نحوه انحراف مسیر و تعیین مسیرهای جایگزین جهت شروع عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح دانشگاه در دفتر معاونت حمل و نقل و ترافیک مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، جلسه ای با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز، مدیر کل مطالعات و طراحی، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک، نمایندگان شرکت مشاور و دیگر اعضاء در محل این معاونت برگزار شد.
محمود لویمی عنوان کرد: پس از بحث و بررسی دقیق، مقرر شد مشاور نسبت به ارسال فایل برداشت وضع موجود، جهت طراحی و تعیین مسیرهای دسترسی جایگزین، اقدام نماید.
لویمی اضافه کرد: در این جلسه تعیین شد اقدامات لازم جهت تعریض طرفین بلوار گلستان و نصب علائم مورد نیاز، جهت شروع فاز اول ضلع جنوبی میدان دانشگاه، با هماهنگی این معاونت و پلیس راهور اهواز انجام شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز تصریح کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد فاز دوم پروژه نیز، پس از جمع بندی و تعیین نحوه ستون گذاری ضلع شمالی میدان دانشگاه و تعیین طرح مسیرهای جایگزین جهت دسترسی به میدان، اجرا شود.