به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز، صبح روز چهارشنبه جلسه هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز با حضور علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری و رئیس هیأت مدیره سازمان، صالح عبدالهی مدیر عامل و عضو هیات مدیره و مجتبی علوی فاضل عضو هیأت مدیره این سازمان برگزار شد.

صالح عبدالهی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز بیان کرد: طبق اساسنامه سازمان پارکها جلسات هیأت مدیره باید بصورت یک مرتبه در هفته توسط اعضاء برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه موضوعات کلیدی و مهمی هستند که هیأت مدیره باید در خصوص آنها تصمیم گیری نمایند، افزود: از رئیس هیأت مدیره خواستاریم تا موضوعاتی همچون تمدید قراردادهای بهره برداران و انجام مزایده های جدید را که واقعا این مجموعه به آن نیازمند است را بررسی و در این جلسه تصمیم گیری نمایند.

عبدالهی اذعان کرد: عدم تمدید قرارداد بهره برداران در سال ۹۸ متاسفانه این سازمان را دچار چالشی بزرگ نموده است و تعداد زیادی از آنها اجاره بهای خود را به سال ۹۷ پرداخت می نمایند و مطالبات سازمان از بهره برداران بدلیل عدم امکان تمدید قرارداد وصول نشده است.

این مقام مسئول اضافه نمود: مباحثی مانند بیمه حوادث، کسب مجوز استاندارد از اداره کل استاندارد وسایل بازی و غیره نیز تحت شعاع این موضوع قرار گرفته اند و نباید آنها را فراموش کرد.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز در پایان خواستار برگزاری مزایده های جدید مطابق با نیاز سنجی های صورت گرفته و تمدید قرارداد بهره برداران به مدت سه سال شد و اظهار کرد: در صورت تصویب این موضوعات، بسیاری از درگیری های ذهنی و فکری معاونین و مدیران مجموعه در خصوص مسائل بازرگانی برطرف خواهد شد و این مدیریت می تواند با فراغ خاطر به مسائل و پروژه های بزرگتر جهت ایام نوروز ۹۹ بیاندیشد.

گفتنی است در پایان این جلسه کلیه اعضای هیأت مدیره با نظر موافق مصوبات جلسه را تأیید کردند و بدلیل کثرت موضوعات خواستار بررسی و تصویب مصوبات بصورت انفرادی در جلسات آینده شدند.