جلسه شورای فرهنگی با حضور قائم مقام شهردار اهواز، مسئول سازمان بسیج، معاون فرهنگی و امور اجتماعی، مدیرکل بازرسی، مدیرعامل سازمان زیباسازی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز برگزار شد. در این جلسه که درمحل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز تشکیل […]

 
جلسه شورای فرهنگی با حضور قائم مقام شهردار اهواز، مسئول سازمان بسیج، معاون فرهنگی و امور اجتماعی، مدیرکل بازرسی، مدیرعامل سازمان زیباسازی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز برگزار شد.
در این جلسه که درمحل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز تشکیل شد مسائل مختلف فرهنگی بررسی و تصمیماتی برای تقویم فرهنگی سال ۹۹ مصوب شد.