یک پیشنهاد دلسوزانه و تخصص‌گرایانه به استاندار خوزستان ارائه می‌دهیم که امید است با موافقت ایشان و جناب آقای جانباز مدیرعامل آبفای کشور، شهر اهواز از ورطه‌ی سقوط و این حجم از ویرانی نازیبا که در ابعاد بین‌المللی نیز منعکس شده و مایه‌ی وهن دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، بیرون بیاید.

  شرایط زندگی مردم با وجود سپری شدن چند روز از بارندگی در اهواز به حالت طبیعی برنگشته است.
برخی مناطق اهواز آن چنان گرفتار فاضلاب و حجم لای و لجن است که بناچار مدارس و آموزشگاه ها در این نقاط تعطیل شده است.
اگر چه نمی‌توان نقش فرسودگی زیرساخت‌ها و سازه‌های شهری را کتمان کرد، ولی وجود مدیریت ناتوان و غیرمرتبط با تخصص و تسلط بر شناخت مسائل آب و فاضلاب و بهره‌برداری حداکثری از امکانات موجود، شهر را به ورطه‌ی سقوط کشانده است.
اتفاقات حیرت‌آوری به روز شهر و مردم رفته و در این مدت رخ داده است که باور پذیر نیست؛ و اشاره به مصادیق و میزان خرابی‌ها جز افزودن بر آلام مردم فایده‌ای ندارد.
چاره چیست؟!
آیا جز سپردن امور و سررشته‌ی مسوولیت به افراد کاردان و متخصص راه دیگری وجود دارد؟!
فرض را بر این می‌گذاریم که بودجه و اعتبار و امکانات شایان توجه هم وجود داشته باشد، فرض را بر این بگذاریم که مسوولان تا گردن در فاضلاب فرو بروند و عکس و کلیپ منتشر کنند، فرض را بر این بگذاریم که شبانه روز پای درددل مردم بنشینند؛ وقتی متخصصین و افراد فنی شیرازه‌ی امور را در دست نداشته باشند، بجز سوختن انرژی و فرصت‌ها و امکانات و نابودی بیشتر شهر و وارد شدن خسران‌ و آسیب بیشتر به مردم هیچ فرایند دیگری اتفاق نخواهد افتاد.
بنابراین یک پیشنهاد دلسوزانه و تخصص‌گرایانه به استاندار خوزستان ارائه می‌دهیم که امید است با موافقت ایشان و جناب آقای جانباز مدیرعامل آبفای کشور، شهر اهواز از ورطه‌ی سقوط و این حجم از ویرانی نازیبا که در ابعاد بین‌المللی نیز منعکس شده و مایه‌ی وهن دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، بیرون بیاید.
در توانمندی و تخصص دکتر حقیقی پور و مهندس فردوس کریمی هیچگونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد و همه‌ی دلسوزان راستین خوزستان که نگاه فراقومی و مدبرانه به اوضاع و احوال استان دارند، در این رابطه اتفاق نظر مشترک نیز دارند.
بنابراین در یک تغییر استراتژیک و در عین حال تخصص‌ گرایانه، اگر اداره‌ی آب و فاضلاب اهواز به دست دکتر حقیقی پور، و امور اداره‌ی آب و فاضلاب استان خوزستان به دست مهندس فردوس کریمی هدایت شود، هم شهر اهواز با تلاش و سواد مرتبط و کوشندگی جناب دکتر حقیقی پور از این ورطه بیرون می‌آید و هم در یک اتفاق خجسته و مبارک، نظارت فنی و کیفی آب و فاضلاب استان تحت نظر مهندس فردوس کریمی که متخصص این کار است، حیات دوباره خواهد یافت.
امیدواریم که این پیشنهاد مورد استقبال و سنجش و پذیرش جناب استاندار محترم و مدیریت محترم آبفای کشور قرار گیرد.
در ضمن این پیشنهاد با موافقت بخشی از اهالی رسانه و کنشگران اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شهر به شور گذاشته شده و نظر این عزیزان نیز همین است.