در حالي كه فعالين اجتماعي و محيط زيست در راستاي مبارزه قانوني با انتقال آب، يقه ها را چاك نموده اند كه نماينده من تاكنون از ميزان حقآبهی هر شهروند خوزستاني بياطلاع بوده و تاكنون در موضوع انتقال آب كارون موضوعي بجز سكوت و همسويي با وزارت نيرو نداشته و هيچ گونه برنامه راهبردي احياي جلگه خوزستان به كمك قوه مقننه ارايه نكرده، و با رويي خندان و اشتهايي وصف ناپذير در صف كانديداتوري مجلس نام نويسي میکند تا بازهم زمزمه هر خوزستاني به گوش رسد كه چقدر كار نشده و راه نرفته داريم!

جواد الهایی سحر:
در حالی که آتش در جنگلهای خوزستان زبانه میکشد و سرزمینهایی همچون سوسن، سرخاب، اندیکا، نخودکال، آب انجیرک ،  چهار دره، دالان،کفت شنگل، مال آقا ، چَل نرگس زار و جنگل های بکر بلوط و کلخونگ، هزاران هزار درخت بلوط و بادام و بن؛ و  آتش سوزی کوههای منگشت و غیره کماکان رخ میدهد؛ نمایندهی من بعد از نزدیک به چهار سال هنوز نتوانسته یک هواپیما یا یک چرخ بال آتش نشان برای استان تحویل بگیرد!
با توجه به اینکه سه سال متمادی نصف آتش سوزی های جنگل های کشور در خوزستان اتفاق می افتد. اما دریغ از یک برنامهی راهبردی حفظ جنگل و حمایت مالی از مدیریت یک میلیون هکتار جنگل در خوزستان، توسط مجمع نمایندگانی که تا همین دیروز به خاطر ریاستَش باهم دعوا و نزاع داشتند!
در حالی که دیده‌بان حقوق بشر گزارش مفصلی از بحران مدیریت آب در عراق منتشر کرده و در آن به نقش دولت‌های منطقه و ضعف دولت مرکزی  در تشدید این بحران پرداخته و تأثیر سدسازی ترکیه – پروژه گاپ – بر کاهش جریان آب به سمت هورالعظیم، بصره و اروندرود که در پی آن ریزگردهای فراملی بر استان و کشور ما تشدید می شود، که نماینده  من تا کنون یک بار هم این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح نکرده است؛
تا خوزستان در آینده گرفتار  پروژهی گاپ که یکی از بزرگترین پروژه‌ها در حوضه رودخانه‌ها در دنیا محسوب می‌شود که به ساخت بیش از بیست سد در حوضه آبخیز فرات منجر شده است، از جمله سد آتاتورک و سد ایلی‌سو با مخزنی به بزرگی حدود دوبرابرِ سدکرخه ( بزرگ‌ترین سد ایران ) و آلپاسلان-۱ برَجی  و سد الثوره در عراق شود تا میزان آلایندههای خارجی در سکوت مرگبار مجمع نمایندگان استان به بلایی همیشگی برای استان و کشور مبدل شود.
در حالی که فعالین اجتماعی و محیط زیست در راستای مبارزه قانونی با انتقال آب، یقه ها را چاک نموده اند که نماینده من تاکنون از میزان حقآبهی هر شهروند خوزستانی بیاطلاع بوده و تاکنون در موضوع انتقال آب کارون موضوعی بجز سکوت و همسویی با وزارت نیرو نداشته و هیچ گونه برنامه راهبردی احیای جلگه خوزستان به کمک قوه مقننه ارایه نکرده، و با رویی خندان و اشتهایی وصف ناپذیر در صف کاندیداتوری مجلس نام نویسی میکند تا بازهم زمزمه هر خوزستانی به گوش رسد که چقدر کار نشده و راه نرفته داریم!    
در این بین نقش نمایندگانی که در راستای حفظ محیط زیست و جنگلها زحمت بسیار کشیدند را فراموش نمیکنیم؛ و انشالله به زودی نمایندهی سبز استان، و افرادی  که در راستای حفظ محیط پیرامون و زیست بوم خود تلاش کردهاند را معرفی خواهیم کرد!