پروانه سلحشوری نماینده مجلس در پیامی که در توئیتر و کانال تلگرامی اش منتشر کرده است، نوشت: «صداوسیما بجای آنکه به مردم بگوید از تجمع خودداری کنند و در خانه بمانند، باافتخار صف تب گرفتن را نشان می‌دهد. این صف رای‌گیری نیست که با غرور نشان دهید. این صف مرگ است. ضروریست جهت افزایش آگاهی […]

پروانه سلحشوری نماینده مجلس در پیامی که در توئیتر و کانال تلگرامی اش منتشر کرده است، نوشت:
«صداوسیما بجای آنکه به مردم بگوید از تجمع خودداری کنند و در خانه بمانند، باافتخار صف تب گرفتن را نشان می‌دهد. این صف رای‌گیری نیست که با غرور نشان دهید. این صف مرگ است.
ضروریست جهت افزایش آگاهی مردم در پیشگیری و مقابله با این بیماری، تلگرام و توییتر هر چه سریعتر ⁧ رفع‌ فیلتر ⁩ شوند.»