این مطلب حدود یک سال پیش در شوشان و عصرما منتشر شد. بنا به اهمیت موضوع و لزوم یادآوری مساله ی مهم آب اقدام به بازنشر آن جهت اطلاع خوانندگان می کنیم.

حتماً قصه ی مرد سودجو و طماع را شنیده اید که وقتی خبر به او رسید که همسایه‌ آنها حلیم نذری تهیه کرده از شدت خوشحالی فراموش کرد  با خود دیگی ببرد. در اوج حرص مجبور شد با قاشق از روی دیگ حلیم بخورد اما شدت ولع و طمع، او را واداشت تا با دو دست حلیم بخورد. از شدت هول چنان بر سر دیگ بزرگ خم شد که ناخواسته در درون آن افتاد و اسباب آزار خود و خنده ی حاضران را فراهم نمود و تا مدتها مضحکه ی اهالی محله و شهر خود شد.
ضرب المثل ” از هول حلیم افتاد توی دیگ ” مصداق این شخص است و به حالتی گفته می شود که: ” شخص یا اشخاصی به منظور کسب سود و فایده زیاد، دچار زیان و خسران شدید و حتی رسوایی می شوند “.
▫نمایندگان اصفهان در یک طرح حساب شده و هماهنگ ( در دو سطح محلی و ملی ) استعفای خود را مطرح کردند و با به میدان کشیدن ثقل تاثیرگذاری مردانشان از ائمه جمعه تا شخصیتهای اصفهانی مرکز نشین، هدف خود را بدور از بهره برداریهای هیجانی و تبلیغاتی دنبال و پس از طی کردن یک‌ دوره از رایزنیها و مذاکرات پشت و روی پرده بلاخره دولت را در زمینه قضیه لزوم‌ تامین آب وفق رویه ی سابق مجاب نمودند.
▫در منطق سیاست به مجموعه ی چنین اقداماتی رفتار فعال گفته می شود.
در مقابل این رفتار عقلانی و فعال، نمایندگان خوزستان نیز در صدد شکل دهی یک اعتراض مرتبط به‌ قضیه ی آب شدند لذا هنگام سخنرانی رییس جمهور دور او را گرفتند و با فریاد و ایجاد سر و صدا توانستند وقفه ای کوتاه در سخنان روحانی ایجاد کنند.‌ اقدامی که به اعتقاد صاحبنظران فاقد هر گونه عقبه ی منطقی و عقلانی بود.‌
▫در رابطه با اعتراض نمایندگان اصفهانی و خوزستانی چند تفاوت وجود دارد که توجه شما عزیزان را به آنها جلب می نماییم:
▫ اولاً: رفتار نمایندگان اصفهان رفتاری حساب شده و برنامه ریزی شده بود اما رفتار دوستان خوزستانی ما همچون گذشته تابعی از احساس و میل شدیدشان به استقرار در کادر دوربینهای مجلس و اخذ عکسهای اعتراضی برای بهره برداریهای آینده ی انتخاباتی!! بود.
▫ ثانیاً: در همین زمینه اصفهانی ها رفتاری فعال داشتند و رفتار خوزستانی ها مالامال از انفعال بود.
▫ ثالثاً: آن نمایندگان قادر به ایجاد یک عزم عمومی در همه تاثیرگذاران منسوب به اصفهان شدند و پیام خواسته شده را نیز به دقت به گوش دولت رساندند و نتیجه مورد نظرشان را نیز دریافت نمودند اما نمایندگان ما در کمال عجز و ناتوانی از ایجاد چنین اموری به دور هستند و کُل هم و غمشّان ارسال پیامهای تصویری به مردم استان مبنی بر اینکه: “به استناد این تصاویر که کلفت شدن رگ گردنمان از شدت عصبانیت در آنها مشخص است، توانستیم در سخنان رییس جمهور وقفه ایجاد کنیم و بر سر ایشان داد کشیدیم‌ و… ”
▫آری، تفاوت نمایندگان ما و اصفهان، تفاوت در نگاه هر کدام از آنها، به شأن و منزلت نمایندگی و رابطه ی این منزلت با مردم و تعلق خاطر هر کدام به استان خودش است. اصفهانیها به موضوع آب بعنوان یک اصل حیاتی بشکل عمقی و محتوایی می نگرند لذا همواره به نتایج مورد نظر خود می رسند.
اما نگاه نمایندگان ما نگاهی شکلی، سطحی و ناپخته است که بیشتر با هدف بهره برداریهای تبلیغاتی صورت می گیرد لذا چنین رفتاری نمی تواند منجر به حصول فایده و سود برای استان بشود یا اینکه از ضررهای تحمیلی همچون انتقال آب کم کند یا بکاهد.
▫از منظری دیگر، رفتار نمایندگان اصفهان بطور قطع حرمت و احترام مردم حوزه ی انتخابیه را بدنبال دارد در مقابل رفتارهای انفعالی و نمایشی نمایندگان ما نه تنها برای اصحاب آن رفتارها حرمتی به بار نمی آورد بلکه چنین اشخاصی را به مضحکه و سوژه ای برای خنده مخاطبان تبدیل می کند، دقیقا شبیه به آن مرد که از هول حلیم در دیگ سقوط کرد و برای سالیان سال طنز اهالی شهرش شد.
_______________
*روزنامه نگار آزاد