وجود صنایع نفت ،حفاری ،فولاد و لوله سازی ،نیشکر ،برق و سد های عظیم ،پالایشگاه و پتروشیمی و نیز بندرگاههای مستعد، چگونه نتوانسته حس خوب و بالاتر از آن رفاه شهروندی را در سطح استاندارد به ارمغان آورد !

امین شحیطاوی:
   یکی از رایج ترین سوالات و گفت و گوهای  شفاهی و گاهی استنادی ما خوزستانی ها در محافل رسمی و غیر رسمی طرح یک سری سوالاتی نظیر “  چرا اصفهان و یا تهران شیراز چنین و چنانند و چرا  توانستند در زمینه توسعه و ایجاد یک زندگی با کیفیت برای شهروندان شان  موفق عمل کنند و ما “نه” ؟!
با این حال شاید نتوان با یک پاسخ  جامع و درست به این سوال بنیادی پرداخت؛ زیرا عوامل جغرافیای انسانی، اجتماعی، فرهنگی ،تاریخی و اقتصادی فراوانی در تحقق  این موضوع مهم یعنی خواستن و عملی کردن آرزوهای کوچک و بزرگ شهروندان آن دخیل هستند وخواهند بود.
در این بین نکته ای  بسیار سوال برانگیز است که مقصود گویندگان و نویسندگان این گونه سوالات آیا بیشتر معطوف به معماری و زیبای مناظر شهرها و یا آب و هوا  وخدمات این گونه شهرها است یا اهداف دیگری مد نظر است که به دلیل اهمیت موضوع و گوناگونی نگرش ها ،انجام تحقیقی میدانی و اسنادی برای یافتن اکسیر توسعه در خوزستان را لازم و ضروری می نماید.
از طرفی دیگر؛ چرا کسی به وجود صنایع عظیم و امکانات فعلی خوزستان اشاره ای نمی کند؟  چرا که وجود هر کدام این صنایع  می تواند باعث رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی مثال زدنی برای خوزستان بشود و متاسفانه نمی شود!
وجود صنایع نفت ،حفاری ،فولاد و لوله سازی ،نیشکر ،برق و سد های عظیم ،پالایشگاه و پتروشیمی و نیز بندرگاههای مستعد، چگونه نتوانسته حس خوب و بالاتر از آن رفاه شهروندی را در سطح استاندارد به ارمغان آورد !
آیا ما شهروندان ونخبگان توانستیم زیبای های  طبیعی موجود خوزستان  را به افکار عمومی و نیز سرمایه گذاران احتمالی به خوبی تصویرسازی کنیم و آیا اصولن  ما باید   مدام در نوشته های خود فقط از بدی ها و کمبودها بگویم و از زیبایی ها و کارهای خوبی که  صورت گرفته ، یاد نکنیم و این روال نقادی  آیا به روند موجود یعنی تصویر درست و مطلوب برای سرمایه گذاران طالب حضور در استان کمکی کرده و یا می کند؟!
معتقدم نمی شود از طرفی شعار توسعه بدهیم ولی غیر توسعه ای رفتار کنیم و این جا است که باید این را با خودمان   حل کنیم که به لحاظ شاخص ها وحس تعلق توسعه یافته هستیم  یا خیر؛ و آیا خود به عنوان نویسنده یا فعال اقتصادی واجتماعی وظایف خود را در این زمینه به خوبی ایفا کرده ایم! یا فقط تا کنون قابی سیاه وخاکستری از خوزستان ترسیم کردیم؟! قبول دارم جامعه خوزستانی و ساحت کالبدی آن مانند چاه های نفتش لکه های سیاه دارد ولی این تمام تصویر واقعی و موجود نیست که فقط بدبختی و سیاهی  به چشم بیاید و دیگر هیچ…
براستی چرا فقط عادت کردیم خیلی گذرا ،این گونه سوالات  را در هر مجلس و محفلی بیان کنیم بدون اینکه بخواهیم از نخبگان (رسانه ها و…) و نیز نمایندگان مان در مجلس و شوراهای شهر و نخبگان دقیق و مسلط بهره ببریم؟!  این گونه است که اهداف و استراتژی های ما  برای تحقق   شعارهای توسعه ، باید فارغ از صف بندی های مرسوم _ که مثلا افراد را نخست با تفکر سیاسی وانتخاباتی ارزیابی می کنند و بعد از اگر شانس یاری کرد به باقی داستان   به اجازه رشد می دهند! _ به بررسی دلایل سکون و ایستایی توسعه پرداخت.  خوزستان غنی نه فقط به لحاظ منابع خدادادی بلکه منابع انسانی بسیار مستعد خورستانی آباد است.  خوزستان آباد زمانی شکل می یابد که حداقل الفبای توسعه جامعه خوزستانی اتفاق بیفتد  و مردم و نخبگان در راس امور و تصمیم گیری ها قرار بگیرند و نه به صرف گفتن جملات احساسی زودگذر احساس بشود که وظیفه ی منطقه ای ما صورت پذیرفته شده!  نکته مهم دیگر ،دعواها و رقابت های تخریبی برخی سیاسیون و قوم گرایان متاسفانه در زیر پوست شهرهای خوزستان نه تنها ارمغانی نداشته بلکه باعث شده که  برخی نااهلان،  همچنان از فضای موجود سواستفاده و منافع استراتژیک ( صنایع ،موقعیت ومنابع انسانی و..) را به نفع خود وباندهای تخریب گر توسعه خوزستان صاحب شوند و در واقع ضایع کنند!
نکته اخلاقی اینکه  برخی نخبگان ،فعالان ،نمایندگان و مدیران خوزستانی باید اختلاف سلایق ،تعلق خاطربه حزب سیاسی ،زبان ، گویش ها و نیز تنوع فرهنگ ها را به مانند رنگین کمان زیبا، تابلو و به عنوان نقطه قوت استان پذیرفته وعملن در عملکرد خود بازتاب دهند.
نتیجه گیری نهایی این نوشتار ،تاکید بر شعار وحدت و برادری و حذف تنگ نظرانه ی تخریب در  عرصه سیاسی اجتماعی توسط نخبگان وکنشگران اجتماعی ورسانه ای، می تواند شاکله توسعه باشد. رفتاری  که مثلا در اصفهان و تبریز به آن دست یافتند. ما می توانیم شاهد قرار گرفتن استان خوستان در جایگاه  نخست کشور باشیم در حالی که  نه فقط در زمینه تولیدات نظیر استخراج  نفت و فولاد و گندم.. . بلکه در توسعه منابع انسانی از قبل احترام به آرای آنان و افزودن عملی شعارها به سمت رفاه وخدمات شهروندی و فرهنگی  همچنان جایگاه نه چندان مطلوب کنونی خوزستان را در تمام زمینه های توسعه ارتقا دهیم.