مشخصات پروژه: تعداد وسایل پلی اتیلن: ۵ ست مبلغ پروژه: ۱۴ میلیارد ریال محل پروژه: پارک‌های سطح منطقه هفت مدت زمان اجرای پروژه: ۴۰ روز هدف از اجرای پروژه: رفاه، ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کودکان، و خدمات رسانی متوازن در محلات محل های انجام شده: پارک یاس کوی رمضان، پارک شهید طاهری […]

  ???? مشخصات پروژه:

???? تعداد وسایل پلی اتیلن: ۵ ست

????مبلغ پروژه: ۱۴ میلیارد ریال

????محل پروژه: پارک‌های سطح منطقه هفت

????مدت زمان اجرای پروژه: ۴۰ روز ????هدف از اجرای پروژه: رفاه، ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کودکان، و خدمات رسانی متوازن در محلات

???? محل های انجام شده: پارک یاس کوی رمضان، پارک شهید طاهری کوی زیتون کارگری، پارک خیابان ۲۲ کوی سلطان منش، پارک ساحلی شرقی جنب رستوران رویال پارک و پارک کوهساران کوی منبع آب