سعید جلیلی گزارشی ۲۰۰صفحه ای علیه دور جدید مذاکرات نوشته و به رهبری ارسال کرده است. سعید جلیلی گزارشی ۲۰۰صفحه ای علیه دور جدید مذاکرات نوشته و روند حرکت تیم باقری کنی را به ضرر ایران دانسته است. جلیلی مدعی است در شرایط فعلی نباید مذاکره کرد و صرفا باید امتیاز قابل اندازه گیری و […]

سعید جلیلی گزارشی ۲۰۰صفحه ای علیه دور جدید مذاکرات نوشته و به رهبری ارسال کرده است.

سعید جلیلی گزارشی ۲۰۰صفحه ای علیه دور جدید مذاکرات نوشته و روند حرکت تیم باقری کنی را به ضرر ایران دانسته است. جلیلی مدعی است در شرایط فعلی نباید مذاکره کرد و صرفا باید امتیاز قابل اندازه گیری و قابل بررسی از آمریکایی ها گرفت. او این نامه را برای آیت الله خامنه ای ارسال کرده است.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : منبع: احزاب آنلاین