سرپرست معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

جشنواره نواحی در هر نقطه ای از کشور برگزار شود برای کسانی که از نقاط دیگر می آیند، دوردست محسوب خواهد شد. بنابراین رفت و آمد برای همه هنرمندان کشور سخت خواهد بود. این طبیعی است که جشنواره را به هر استان دیگری ببریم، شرکت کنندگانی که از استان دیگر به آنجا می آیند دچار سختی هایی می شوند.

ما باید جشنواره های دیگری را برای استان های دیگر تعریف کنیم. ما باید جشنواره هایمان را در تمام نقاط ایران تقسیم کنیم، یعنی نباید هیچ نقطه ای باقی بماند در حالی که رویدادی در آن برگزار نشود؛ بنابراین حین تقسیم بندی سهم کافی به همه نقاط مهم ایران می رسد. با این حال استان کرمان زیرساخت های آماده ای دارد و از طرف دیگر مسئولان استانی و مقامات محلی آمادگی همکاری تمام عیار را با جشنواره موسیقی نواحی دارند و شاید این امکان در استان های دیگر بسرعت و سادگی مهیا نشود و اینکه کرمان تجربه چندین ساله برگزاری جشنواره نواحی را دارد.

 

  • منبع خبر : پیوند ایرانیان