چهارمین روز بررسی برنامه ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم بیشتر حول تشریح سیاست های فرهنگی و سیاسی دولت سیزدهم بود آنجا که محمدعلی زلفی گل وزیر پیشنهادی علوم، محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور برنامه های خود را تشریح کردند. در جلسه دیروز البته سید […]

چهارمین روز بررسی برنامه ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم بیشتر حول تشریح سیاست های فرهنگی و سیاسی دولت سیزدهم بود آنجا که محمدعلی زلفی گل وزیر پیشنهادی علوم، محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور برنامه های خود را تشریح کردند. در جلسه دیروز البته سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم اولویت های خود برای این وزارتخانه را تشریح کرد.

از آنجا که بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی علوم در جلسه روز دوشنبه ناتمام مانده بود، جلسه دیروز با ادامه این دستور کار شروع شد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت خود با برنامه های محمدعلی زلفی گل را اعلام کرد و بعد از استدلال های موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی علوم هم پشت تریبون قرار گرفت و ضمن پاسخ به برخی ابهامات و سوالات مخالفان، برنامه های خود را هم تشریح و تاکید کرد که سند دانشگاه اسلامی بسیار جامع، علمی و کاربردی است و در دستور کار من قرار خواهد گرفت. در ادامه نوبت به سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت رسید که ابتدا سخنگویان کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس همراهی و موافقت خود را با برنامه های او اعلام کردند. وزیر پیشنهادی هم در ادامه مهم ترین اولویت های برنامه خود را تشریح کرد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گزینه دیگری بود که برنامه هایش در معرض قضاوت مجلسی ها قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون فرهنگی هم بر برنامه های او صحه گذاشت و بعد از نطق های مخالفان و موافقان اسماعیلی رئوس برنامه هایش را تشریح کرد.

احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور هم آنچنان که از جلسه دیروز برآمد، به نظر نمی رسد مشکلی برای کسب رای اعتماد داشته باشد. سخنگوی کمیسیون های عمران، شوراها و امنیت ملی و سیاست خارجی با وزارت او اعلام موافقت کردند و تنها یک نماینده در مخالفت با او صحبت کرد. وحیدی در تشریح برنامه هایش تاکید کرد که شایسته سالاری و نشاط سیاسی در دستور کارش قرار خواهد داشت. وی از مراقبت و تقویت شاخص های قدرت ملی سخن به میان آورد و گفت: وزارت امور خارجه، بعد خارجی این مهم را پیگیری می کند و بعد داخلی را ما پیگیری خواهیم کرد. قدرت ملی، پشتوانه دیپلماسی ما خواهد بود. ما باید همبستگی مردم و حاکمیت و دولت را تقویت کنیم. از این منظر، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی مد نظر ما خواهد بود. رعایت حقوق عامه که از آن به حقوق شهروندی تعبیر می شود، باید حفظ شود. عزت الله ضرغامی گزینه پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم آخرین گزینه ای بود که صلاحیتش در جلسه دیروز مورد بررسی قرار گرفت و همراه با موافقت کمیسیون های فرهنگی و صنایع و معادن شد. البته نوبت به دفاعیات و تشریح برنامه های ضرغامی نرسید و به امروز موکول شد. هم در ادامه برنامه هایش را تشریح کرد.