?خبرگزاری شینهوای چین به نقل از شیخ باسل الصباح وزیر بهداشت کویت خبر داد دولت این کشور تصمیم گرفته است با هدف جلوگیری از شیوع کرونا، برگزاری مراسم عروسی را ممنوع کند. ?در چارچوب این دستورالعمل پلیس موظف شد با خاطیان و ناقضان این دستور برخورد جدی کند. ?به نوشته رسانه‌های عربی، با وجود شیوع […]

?خبرگزاری شینهوای چین به نقل از شیخ باسل الصباح وزیر بهداشت کویت خبر داد دولت این کشور تصمیم گرفته است با هدف جلوگیری از شیوع کرونا، برگزاری مراسم عروسی را ممنوع کند.
?در چارچوب این دستورالعمل پلیس موظف شد با خاطیان و ناقضان این دستور برخورد جدی کند.
?به نوشته رسانه‌های عربی، با وجود شیوع کرونا در کویت این کشور حاضر نشده اقامت خارجی‌ها را تمدید کند و به عنوان مثال ۲۹۸ تبعه مصری با یک پرواز اختصاصی از کویت راهی کشور خود شدند.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان