به نقل از رسانه های افغانستان؛ لی پین؛ وزیر بهداشت چین،  از آزمایش دوره نهایی داروی ضد ویروس کرونا خبر داده و گفته‌است که به زودی این دارو به طور رایگان برای مبتلایان به کرونا توزیع می‌شود. این یک موفقیت جهانی است!

به نقل از رسانه های افغانستان؛ لی پین؛ وزیر بهداشت چین،  از آزمایش دوره نهایی داروی ضد ویروس کرونا خبر داده و گفته‌است که به زودی این دارو به طور رایگان برای مبتلایان به کرونا توزیع می‌شود.
این یک موفقیت جهانی است!