شرکت فولاد اکسین خوزستان موفق شد در ۱۵ فرورین ماه با ورود ۷۳۰۰ تن اسلب در روز، جهشی را در ورود اسلب جهت تولیدات ورق های فولادی به ثبت برساند. این مهم که با همکاری و هماهنگی سایر عوامل مرتبط در این شرکت محقق شد در جهت پشتیبانی از تداوم خط تولید و محقق نمودن […]

شرکت فولاد اکسین خوزستان موفق شد در ۱۵ فرورین ماه با ورود ۷۳۰۰ تن اسلب در روز، جهشی را در ورود اسلب جهت تولیدات ورق های فولادی به ثبت برساند.
این مهم که با همکاری و هماهنگی سایر عوامل مرتبط در این شرکت محقق شد در جهت پشتیبانی از تداوم خط تولید و محقق نمودن جهش تولید در فولاد اکسین خوزستان بوده است.
این مجموعه صنعتی اسلب های مورد نیاز خود را از سه شرکت فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان تامین می نماید که خوشبختانه در ابتدای سال ۱۳۹۹ با ثبت میزان ۷۳۰۰ تن اسلب ورودی در روز رکورد جدیدی را به ثبت رسانید. بدیهی است که تحقق رکورد مذکور با توجه به شیوع ویروس کرونا، در سایه زحمات شبانه روزی کارکنان شرکت به ویژه پرسنل واحدهای خرید، حراست و سفارشات و انبارها صورت پذیرفت.
همچنین این شرکت با ارائه تدابیر بهداشتی و ایمنی در جهت حفظ سلامت کارکنان در شرایط شیوع ویروس کرونا، محیطی امن را برای کارکنان خود فراهم آورد.