مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان خبر داد: ارائه خدمات به متقاضیان و صنعتگران از طریق درگاه خدمات الکترونیک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: واحدهای صنعتی و متقاضیان می توانند جهت انجام کارهای خود به درگاه خدمات الکترونیک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران […]

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان خبر داد: ارائه خدمات به متقاضیان و صنعتگران از طریق درگاه خدمات الکترونیک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: واحدهای صنعتی و متقاضیان می توانند جهت انجام کارهای خود به درگاه خدمات الکترونیک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به آدرس www.eservice.isipo.irمراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان؛ “اخلاق محمدیان”اظهار داشت: به منظور مقابله و پیشگیـری از گسترش بیماری ناشـی از ویروس کرونا و ضـرورت محافظـت از سلامت کارکنان و مراجعین؛ صنعتگران، سرمایه گذاران و متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس www.eservice.isipo.irکلیه خدمات خود از قبیل استعلام بدهی، درخواست انشعابات و … را دریافت نمایند.

وی با اشاره به سیستم واگذاری الکترونیک زمین در شهرکهای صنعتی خوزستان اظهار داشت:

یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح شفاف‌سازی وضعیت زمینهای موجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی و حذف ترددهای غیر ضروری صنعتگران به مرکز استان است تا سرمایه‌گذاران بتوانند محل مورد نظر خود برای سرمایه‌گذاری را با اطمینان انتخاب کنند

محمدیان با بیان اینکه از طریق این سامانه در شهرکها و نواحی صنعتی امکان واگذاری الکترونیکی زمین وجود دارد افزود : متقاضیان سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به آدرس سایت مذکور مراحل ثبت نام ، ثبت مجوز، انتخاب زمین و پرداخت سهم نقدی زمین را بصورت غیر حضوری انجام دهند .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان ادامه داد: واحدهای صنعتی و متقاضیان استفاده از خدمات کلینیکی نیز می توانند جهت ثبت نام به درگاه خدمات الکترونیک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به آدرس ذکر شده مراجعه کنند.