دکتر ناصری افزود: گام‌های اجرایی در زمینه استفاده از پسماندهای نیشکر و تبدیل آن به فرصتی برای سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برداشته شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: استفاده از ضایعات نیشکر علاوه بر مزایای اقتصادی و زیست محیطی، سبب صرفه‌جویی ارزی برای کشور می‌شود و در این راستا در شرکت توسعه نیشکر قدم‌های موثری برداشته شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: استفاده از ضایعات نیشکر علاوه بر مزایای اقتصادی و زیست محیطی، سبب صرفه‌جویی ارزی برای کشور می‌شود و در این راستا در شرکت توسعه نیشکر قدم‌های موثری برداشته شده است.
دکتر ناصری افزود: گام‌های اجرایی در زمینه استفاده از پسماندهای نیشکر و تبدیل آن به فرصتی برای سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برداشته شده است.
وی ادامه داد: نیشکر تنها محصولی است که ضایعات ندارد و علاوه‌ بر تولید انواع شکر، با استفاده از ضایعات آن پتانسیل تولید حدود ۲۸ محصول در صنایع جانبی و استفاده بهینه‌ از آن‌ها وجود دارد و در نتیجه هر محصول فرعی نیشکر به عنوان یک محصول اصلی برای صنعتی دیگر تبدیل می‌شود. باگاس یا تفاله نیشکر ماده اولیه برای تولید کاغذ، MDF، خوراک دام و چند محصول دیگر است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: تبدیل پسماند کارخانه الکل و خمیر مایه به عنوان مالچ‌های طبیعی سازگار با محیط زیست و استفاده آن در تثبیت شن‌های روان، طرح تولید خمیر کاغذ از باگاس و ایجاد یک قطب بزرگ صنعتی تولید کاغذ در منطقه، تولید خوراک دام، کمپوست و ورمی‌کمپوست از ضایعات نیشکر و… از مواردی است که سبب ایجاد ارزش افزوده ضایعات نیشکر و در نتیجه رونق اقتصادی در منطقه می‌شود.
دکترناصری در ادامه با اشاره به ایجاد مقدمات لازم برای راه اندازی کارخانه کاغذ، گفت: خوزستان این ظرفیت را داراست که با استفاده از تفاله نیشکر یا باگاس که پسماند حاصل از فرآیند تولید شکر است، بدون نیاز به قطع درخت ، کاغذ تحریر با کیفیت تولید کند.