مدیرعامل‌ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی: تلاش ما در توسعه نیشکر استفاده از توان و ظرفیت حداکثری تولیدکنندگان ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و پیمانکاران و قطعه سازان داخلی خوزستان است/زنجیره تامین نیازهای توسعه نیشکرمعطوف به داخل استان است مدیرعامل‌ شرکت توسعه نیشکر […]

مدیرعامل‌ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی:
تلاش ما در توسعه نیشکر استفاده از توان و ظرفیت حداکثری تولیدکنندگان ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و پیمانکاران و قطعه سازان داخلی خوزستان است/زنجیره تامین نیازهای توسعه نیشکرمعطوف به داخل استان است
مدیرعامل‌ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت توسعه نیشکر به طور صدرصدی استفاده از توان و ظرفیت تولیدات داخل استان در همه عرصه های صنعت، کشاورزی و خدمات را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل‌ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت توسعه نیشکر به طور صدرصدی استفاده از توان و ظرفیت تولیدات داخل استان در همه عرصه های صنعت، کشاورزی و خدمات را در دستور کار قرار داده است.
دکتر ناصری در حاشیه بازدید از غرفه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، همه نیازهای توسعه نیشکر باید از استان تامین شود.
وی در ادامه افزود: شرکت توسعه نیشکر باید کمک کند پیمانکاران استان را به سمت تامین نیازهای خود هدایت نماید وخوشبختانه تا حدود زیادی این امر محقق شده است و باید از همه ظرفیت های قطعه سازان و سازندگان تجهیزات کشاورزی و پیمانکاران صنعت جهت تامین نیازهای شرکت استفاده کرد.
مدیرعامل‌ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان داشت: ما اکنون به طور هر سه ماه یکبار گزارش هایی از واحدهای تابعه نیشکر دریافت می کنیم تا زنجیره تامین نیازهای شرکت توسعه نیشکر بطور صدرصدی معطوف به داخل استان باشد.
دکتر ناصری ادامه داد: علاوه بر اشتغال مستقیم خود باید زنجیره اشتغال استان را در بخش های مرتبط با فعالیت توسعه نیشکر فعال کنیم و از این طریق بطور غیر مستقیم اشتغال استان را به سمت پویایی و شکوفایی بیشتر هدایت کنیم.
وی در پایان گفت: شرکت توسعه نیشکر از به کارگیری پیمانکاران داخل استان در بخش فعالیتهای مرتبط استقبال می کند.
گفتنی است مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات از غرفه های متعددی از جمله سورین صنعت اکسین پارس بازدید کرد و در جریان اقدامات این شرکت ها قرار گرفت.
این شرکت ها در زمینه تولید ماشین آلات کشاورزی و قطعات صنعتی فعالیت دارند.