نیشکر یک گیاه صنعتی است که استفاده کامل از پسماند و ضایعات آن، از اهداف اولیه ی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بوده است.

معاون بهره برداری کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: نیشکر یک گیاه صنعتی است که استفاده کامل از پسماند و ضایعات آن، از اهداف اولیه ی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بوده است.
به گزارش نیشکرنیوز، دکتر آل کثیر در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، خدمات شهری ماشین آلات و تجهیزات وابسته افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی جزو صنایع پیشرو در مدیریت پسماند است و در مسیر گذار از کشاورزی رایج به کشاورزی پایدار، سعی در ایجاد و تقویت چرخه مواد غذایی از یک طرف بین گیاه و خاک و از طرف دیگر بین هوا، گیاه و خاک
شده و باتبدیل بقایای گیاهی در مزرعه ویا مواد آلی ناشی از پسماند نیشکر در کارخانه به کمپوست و افزودن آن به مزارع هستیم و این مهم در سال های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است که در کاهش استفاده از کودهای شیمیایی بسیار موثر می باشد و اثرات منفی زیست محیطی ناشی از مصرف کودها را کاهش می دهد.
وی افزود: رونق تولید و ایجاد اشتغال، توجه به محیط زیست، ایجاد ارزش افزوده در صنایع نیشکری، جلوگیری از خروج ارز و بی نیازی کشور به واردات محصولات از جمله اهداف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در مدیریت پسماند و استفاده بهینه از ضایعات نیشکر است.
معاون بهره برداری کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای صنعت نیشکر، شرکت های خصوصی و سرمایه گذار می توانند از این پتانسیل ها جهت اجرای طرح های متعدد وارد عمل شوند.
دکتر آل کثیر ادامه داد: تولید ام دی اف، الکل ، خمیرمایه از پسماند نیشکر، تبدیل پسماند کارخانه الکل و خمیر مایه به عنوان مالچ‌های طبیعی سازگار با محیط زیست و استفاده آن در تثبیت شن‌های روان، طرح تولید خمیر کاغذ از باگاس و ایجاد یک قطب بزرگ صنعتی تولید کاغذ در منطقه، تولید خوراک دام، کمپوست و ورمی‌کمپوست از ضایعات نیشکر و… از مواردی است که سبب ایجاد ارزش افزوده ضایعات نیشکر و در نتیجه رونق اقتصادی در منطقه می‌شود.
وی ادامه داد: در طی ۴ سال گذشته، ۱۸۵ هزار تن کمپوست از ضایعات نیشکر تولید و به میزان ۴۰ تن در هکتار در مزارع کشت و صنعت ها توزیع شده است و برنامه امسال تولید کمپوست از ضایعات نیشکر، تولید ۸۰ هزار تن کود کمپوست با کیفیت مناسب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده بهینه از زهاب نیشکر، افزود: طرح شورورزی یکی دیگر از مواردی است که با بهره از گیری از زهاب نیشکر انجام می شود و از این طریق در نظر داریم که ضمن کنترل کانون های ریزگرد در منطقه ،نسبت به تولید محصولات رزارعی مقاوم به شوری و پرورش ماهی و میگو در استان اقدام نماییم.
به گزارش نیشکرنیوز، دومین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، خدمات شهری ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته با حضور بیش از ۹۵ شرکت داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی پنج شنبه ۱۴ آذر ماه۹۸ در محل نمایشگاهی شهر آفتاب افتتاح شد و شرکت های حاضر دستاوردها و نوآوری های خود را به معرض نمایش گذاشتند.