رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان از مهر و موم یک داروخانه متخلف در اهواز خبر داد. سرهنگ محمدحسین محمدوند اظهار کرد: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان با اقدامات تخصصی یک داروخانه که اقدام به نگهداری دارو و مکمل‌های غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته می‌کرد را در اهواز […]

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان از مهر و موم یک داروخانه متخلف در اهواز خبر داد.
سرهنگ محمدحسین محمدوند اظهار کرد: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان با اقدامات تخصصی یک داروخانه که اقدام به نگهداری دارو و مکمل‌های غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته می‌کرد را در اهواز شناسایی کردند.

به گزارش صدای هم وطن و به نقل از پلیس، وی افزود: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی به همراه بازرسان غذا و دارو و تعزیرات حکومتی از داروخانه مورد نظر بازدید کردند که از این محل ۷۰ هزار عدد دارو، مکمل‌های غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: این داروخانه مهروموم و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.