مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: طبق قانون نباید بانک ها بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند، برخی از شعب دو ضامن می خواستند که با روسای شعب برخورد و برخی از آنها را برکنار کردیم، اگر شعبه بانک بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد، متقاضی می تواند این تخلف را به […]

مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: طبق قانون نباید بانک ها بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند، برخی از شعب دو ضامن می خواستند که با روسای شعب برخورد و برخی از آنها را برکنار کردیم، اگر شعبه بانک بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد، متقاضی می تواند این تخلف را به سامانه ۲۷۰۶ بانک مرکزی اعلام کند. به گزارش فارس، مهدی صحابی در ارتباط با شبکه خبر در مورد وعده برچیده شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان امسال، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، تسهیلات پرداختی ازدواج از اول سال تا کنون به ۳۸۵ هزار نفر و به ارزش ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. وی گفت: کل سهمیه شبکه بانکی برای وام ازدواج تا آخر سال ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است که باید تا پایان سال بدهند و تا امروز باید ۶۸ هزار میلیارد تومان پرداخت می شد که در عمل ۷۸ هزار میلیارد تومان محقق شده است، چون تکالیف مختلفی از جمله وام های ازدواج، فرزند، ودیعه مسکن و اشتغال بر دوش بانک ها قرار داده شده است. مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس بسته نظارتی بانک مرکزی که در ۲۰ خرداد ماه به بانک ها ابلاغ شد، بانک ها در گرفتن وثایق برای وام ازدواج نباید سختگیری کنند. برخی از شعب که سختگیری می کردند تاکید شد فقط یک ضامن دریافت کنند و در این زمینه روسای برخی از شعب تغییر پیدا کردند و با آنها برخورد شد. همچنین سهمیه بانک ها هر دو هفته یک بار از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام می شود و پیگیری های میدانی داشتیم تا این بسته نظارتی بانک مرکزی اجرا شود. صحابی این را هم گفت: در ۲۰ شهریور نسبت به ۲۰ خرداد بررسی هایی انجام دادیم، در همین مدت پرداخت وام ها از نظر مبلغ ۲۱۰ درصد و از نظر تعداد ۱۸۹ درصد افزایش پیدا کرده است، البته در اواخر خرداد و اوایل تیرماه تعداد ۴۱۴ هزار نفر متقاضی در صف بوده اند اما بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر آسان گرفتن بانک ها تعداد بیشتری ثبت نام کردند و ۱۰۰ هزار نفر از تعداد افراد متقاضی در صف کاهش پیدا کرد و صف دریافت وام به مرور رو به کاهش است. مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: هم منابع بانک ها و هم افراد متقاضی وام ازدواج هر دو یک جریان سیار است و مرتب تغییر پیدا می کند و در عین حال که وام ها مرتب پرداخت می شود اما ثبت نام های جدید هم مرتب انجام می شود و ما نمی توانیم به متقاضیان بگوییم فعلا ثبت نام نکنید تا صف متقاضیان به صفر برسد. وی گفت: ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت وام ازدواج مورد نیاز است و تا آخر سال ۱۴۴ هزار میلیارد تومان قرار است توسط شبکه بانکی جذب و پرداخت شود و تا آخر سال این سهمیه حتما محقق خواهد شد. مدیر اعتبارات بانک مرکزی در مورد اینکه برخی از بانک ها چند ضامن برای وام ازدواج طلب می کنند، گفت: قانون این است که نباید بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند برخی از شعب دو ضامن می خواستند و ما در این زمینه حتی با روسای شعب برخورد کردیم و برخی از آنها را برکنار کردیم و اگر یک شعبه بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد می تواند به سامانه ۲۷۰۶ بانک مرکزی آن را اعلام کند. صحابی همچنین در مورد وام فرزندآوری که بانک ها می گویند حتما باید حضوری باشد گفت: سامانه بانک مرکزی در زمینه ازدواج و فرزندآوری طراحی شده البته سرعت این سامانه کم بود چون ۵ استعلام از مراجع مختلف باید دریافت کند و ما از نظر سخت افزاری نمی توانیم موارد بیشتری به آن اضافه کنیم چون پاسخگو نخواهد بود بنابراین فشار تقاضا باعث کندی سامانه شده است، اما روند ثبت نام و پرداخت وام فرزندآوری و وام فرزند سوم هم رو به بهبود و افزایش است و امیدواریم تا آخر سال این روند به حد مطلوب برسد.