قابل ذکر است طبق قانون تشکیل شرکتهای آبفا در سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی و مفاد آیین نامه های عملیاتی آبفا، واگذاری انشعاب و‌ تامین و‌ توزیع آب شرب در محدوده‌ی شهرها و روستاها به عهده‌ی شرکتهای آبفا جهت مدیریت توزیع و کیفیت آب شرب است.

پس از فروش آب به پتروشیمی‌های ماهشهر توسط سازمان آب و برق با دبی ۲۰ متر بر ثانیه از طریق کانال امیر در شرق کارون که به مشکلات زیست محیطی تالاب شادگان دامن زد و نابودی نخیلات این شهرستان را سرعت بخشید، آب‌فروشان سازمان آب و برق خوزستان، این بار از سهم آب کل شهروندان اهواز کاستند تا به صورت ویژه، شرکت نفتی‌ها مبادا دچار کم‌آبی احتمالی شوند!
متاسفانه سازمان اب وبرق خوزستان علیرغم رسالت طرح غدیر مبنی بر تامین آب شرب شهرهای دارای تنش کمی و کیفی، و نه فروش آب و درآمدزایی، به صورت غیرمجاز اقدام به برداشت از خط طرح غدیر تامین کننده آب شرب تصفیه خانه شهر اهواز و فروش انشعاب به شرکت نفت نموده که موجب وارد آمدن مشکلات کمی و کیفی در تامین و پوشش آب شرب شهروندان اهواز شده است. با توجه به واگذاری انشعاب آب از سوی سازمان آب و برق به شرکت نفت، ظرفیت تامین آب تصفیه خانه های شهر اواز کاهش یافته و مشکلات کمی و کیفی و تنش آبی و بحران‌های اجتماعی و‌ نارضایتی مردمی بالاخص در ایام بهار و تابستان، جهت شهروندان اهواز را در پی خواهد داشت.
قابل ذکر است طبق قانون تشکیل شرکتهای آبفا در سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی و مفاد آیین نامه های عملیاتی آبفا، واگذاری انشعاب و‌ تامین و‌ توزیع آب شرب در محدوده‌ی شهرها و روستاها به عهده‌ی شرکتهای آبفا جهت مدیریت توزیع و کیفیت آب شرب است.
بدیهی است همه‌ی شهروندان اهواز و کشور از حقوق مساوی برخوردار هستند و شرکت آبفا وظیفه دارد نگاه یکسانی به تمام مناطق اهواز داشته باشد. ولی این مدل رفتارها بجز تزریق حس بدبینی و تبعیض نتیجه‌ی دیگری در پی نخواهد داشت.
آیا کارکنان و خانواده‌ی پرسنل شرکت نفت شهروند درجه یک! و مابقی شهروندان، درجه چندم هستند؟!!