دوازدهمین همایش سلامت روان و رسانه اسفند امسال به مدت دو روز برگزار می شود. در این دوره همایش تمرکز بر تبعیض و نابرابری خواهد بود و این همایش با موضوع «تبعیض و سلامت روان» در روزهای اول و دوم اسفند ۱۴۰۱ برگزار می شود. در این همایش، دکتر حسن عشایری سخنرانی آغازین را ارائه […]

دوازدهمین همایش سلامت روان و رسانه اسفند امسال به مدت دو روز برگزار می شود.

در این دوره همایش تمرکز بر تبعیض و نابرابری خواهد بود و این همایش با موضوع «تبعیض و سلامت روان» در روزهای اول و دوم اسفند ۱۴۰۱ برگزار می شود. در این همایش، دکتر حسن عشایری سخنرانی آغازین را ارائه می کند و ظرف دو روز، پنج پنل تخصصی در زمینه تبعیض و نابرابری برگزار خواهد شد. «تبعیض، نابرابری و امنیت اجتماعی» عنوان پنل نخست این همایش است. همچنین نشست «نقش نهادهای مدنی در کاهش فقر، نابرابری و تبعیض» دومین پنل این همایش است. «انعکاس فقر و نابرابری در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی»، «بیماری های روان و هزینه های درمان» و «آینده در آینه نابرابری» موضوع پنل های دیگر دوازدهمین دوره همایش سلامت روان و رسانه خواهد بود. استادانی مانند مقصود فراستخواه، مصطفی معین، هادی خانیکی، نعمت الله فاضلی، عباس عبدی، فردین علیخواه، آذرخش مکری، سعید معیدفر، حسین راغفر، میرطاهر، موسوی، مریم رسولیان و حسن رفیعی از سخنرانان این همایش هستند. دبیر علمی این همایش «ارسیا تقوا» است. در این همایش، دانشگاهیان و پژوهشگران حوزه های مختلف علمی ازجمله روان شناسی، روان پزشکی، جامعه شناسی و اقتصاد شرکت خواهند داشت و به ارائه نتایج تحقیقات خود خواهند پرداخت. دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه در دو روز ابتدای اسفند امسال در سالن همایش رعد در شهرک غرب برگزار خواهد شد.