چغندرقند یکی از چند محصول استراتژیک غیرنیشکری این صنعت است که مهرماه امسال برای اولین بار در ۲۲۱ هکتار از اراضی آیشی کشت و صنعت نیشکر دهخدا کشت شده و فصل برداشت آن نیز اردیبهشت است. شرکت توسعه نیشکر در کنار شیرین کردن کام مردم با تولید شکر، با توسعه محصولات «غیرنیشکری» گامی هدفمند و […]

چغندرقند یکی از چند محصول استراتژیک غیرنیشکری این صنعت است که مهرماه امسال برای اولین بار در ۲۲۱ هکتار از اراضی آیشی کشت و صنعت نیشکر دهخدا کشت شده و فصل برداشت آن نیز اردیبهشت است.

شرکت توسعه نیشکر در کنار شیرین کردن کام مردم با تولید شکر، با توسعه محصولات «غیرنیشکری» گامی هدفمند و برنامه‌ریزی شده را برای تامین امنیت غذایی کشور برداشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، چغندرقند یکی از چند محصول استراتژیک غیرنیشکری این صنعت است که مهرماه امسال برای اولین بار در ۲۲۱ هکتار از اراضی آیشی کشت و صنعت نیشکر دهخدا کشت شده و فصل برداشت آن نیز اردیبهشت است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سه شنبه (۱۵آذرماه) از این مزارع دیدن کرد و ضمن تاکید بر وضعیت مطلوب کشت‌ چغندرقند، سیاست این شرکت را حمایت از کشت‌های غیرنیشکری استراتژیک در راستای برنامه‌های راهبردی وزارت کشاورزی برشمرد.

بر اساس این گزارش، یکی از برنامه‌‌‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین شکر مورد نیاز کشور از تولید داخلی چغندرقند و نیشکر است که خوزستان نقش نخست را در تامین این کالای اساسی دارد.

دکتر عبدعلی ناصری افزود: کشت‌های غیرنیشکری مانند چغندرقند، گندم، کلزا و آفتابگردان در کنار کشتِ نیشکر، توسعه نیشکر را به شرکتی راهبردی در حوزه کشاورزی تبدیل کرده و کشت این محصولات در تناوب زراعی نیشکر، زمینه را برای کشت مطلوب نیشکر مهیا می‌کند.

به گفته او، در سال زراعی جاری تاکنون بیش از پنج هزار هکتار از اراضی آیشی کشت و صنعت‌های هشتگانه توسعه نیشکر به زیر کشت محصولات غیرنیشکری از جمله چغندرقند، کلزا، گندم و جو رفته است و روند کشت این محصولات ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در ادامه به تلاش برای تحقق شعار سال در صنعت نیشکر اشاره کرد و بیان داشت، این شرکت در جهت خودکفایی و رونق تولید از همه ظرفیت‌های موجود در کشت و صنعت‌ها  استفاده می‌کند.

در سال زراعی گذشته، بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی آیشی هشت کشت و صنعت زیر پوشش این شرکت در شمال و جنوب خوزستان، به کشت‌های غیرنیشکری اختصاص یافت.

پیش بینی می‌شود از سطح ۲۲۱ هکتار اراضی زیر کشت چغندر کشت و صنعت نیشکر دهخدا، ۱۵ تا ۱۶ هزار تن چغندر برداشت شود.