سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: باید فعالیت‌های فرهنگی و هنری مردمی در سراسر شهرستان‌های خوزستان شناسایی و حمایت شوند/ تسهیل مجوزدار شدن مجموعه های مردمی
به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، سرپرست معاونت فرهنگ و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در نشست آموزشی و توجیهی کارشناسان موسسات فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اهمیت توجه به حرکات، ابتکارات و فعالیت های مردمی در سطح استان به ویژه شهرستان‌ها و مناطق کم برخورد ار بیان کرد: وظیفه ما کمک به مجوز دار شدن و رسمیت یافتن فعالیت های فرهنگی در سطح استان است.

مجید منادی افزود: باید افرادی که به مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند احساس کنند که ما در کنار آنها قرار داریم و این  نوع همدلی را باید در نحوه تعامل ما ببینند.

 وی تصریح کرد: رسالت ما شناسایی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری مجموعه‌های مردمی در سراسر شهرستان‌ها  است که از این طریق بتوانیم در جریان این فعالیت‌ها قرار بگیریم.
وی افزود: همچنین نظارت برفعالیت ها فرهنگی و موسسات از دیگر محورهای مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان است که به نوعی خدمت به این مجموعه‌ها است.

در ادامه این نشست کارشناسان و موسسات فرهنگی در اداره کل ارشاد اسلامی استان خوزستان  به مدت دو ساعت  روش های جدید فعالیت و دریافت مجوز و سایر موضوعات تخصصی و فنی موسسات را آموزشدیدند.